Compartiment Achizitii Publice

 

 

Atributii:

Comp.Achizitii Publice al DSPJ Brasov, desfasoara urmatoarele activitati specifice:

 • solicita tuturor serviciilor ,birourilor si compartimentelor DSPJ Bv. necesarul de produse si servicii pentru anul urmator, in vederea centralizarii .
 • intocmeste Programul anual al achizitiilor publice pentru anul urmator in forma prevazuta de lege ,verifica corectitudinea incadrarii in codurile CPV ale fiecarei grupe de produse si servicii .
 • inainteaza conducerii institutiei formularele completate in vederea aprobarii.
 • colaboreaza cu compartimentele DSPJBv.,aprovizionare ,buget , financiar-contabilitate si celelalte compartimente in vederea desasurarii actiunilor de incheiere de contracte de furnizare produse si de servicii.

Obiectivele urmarite sunt.:

 • respectarea prevederilor legale in ceea cec priveste derularea activitatii compartimentului Achizitii Publice.
 • utilizarea formularelor prevazute de lege.
 • incadrarea in sumele alocate prin bugetul anual.

Programul de lucru:

8-16 de luni pana vineri.


top

Legislatia:

Legislatia folosita este cea specifica activitatii comp.Achizitii Publice respectiv,
 • OUG 76/2010 de actualizare a OUG 34/2006
 • OUG 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice.
 • Hotararea 198/2008, pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice prin mijloace electronice din OUG34/2006
 • OUG 94/2007 ,pentru modificarea si completarea OUG 34/2006
 • H.G. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la AtribuIrea contractelor de achizitii publice din OUG 34/2006
 • Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006
 • HG 166o/2006 privind aprobare Normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice prin mijloace electronice din OUG 34/2006
 • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor dre achizitii publice, contracte de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

top

Persoana de contact:

   • ref. Constantinescu Nicolae

top

Numar de telefon/fax al compartimentului:

   • 0368 / 00101

top

Adresa de email a compartimentului :

dspj.brasov @rdslink.ro


top

Contracte:


top
© Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov