Compartiment Avize / Autorizari

 

 

 

Atributii:

Compartimentul nostru preia si verifica dosarele in vederea acordarii de:

 • Asistenta de specialitate
 • Certificarea conformitatii
 • Asistenta de specialitate in baza DPR
 • Autorizatii sanitare de functionare pentru autorizatii sanitare publice sau particulare cu paturi
 • Autorizatii sanitare pentru surse de apa, pentru desfasurarea activitatilor nucleare
 • Preia declaratiile pe proprie raspundere primite de la ofiicul registrului comertului si le transmite directorului executiv adjunt pentru control in sanatate publica.
 • Ofera informatii la solicitare asupra procedurii de avizare, autorizare sanitara si vizarea anuala a functionarii obiectivelor si activitatilor.
 • Intocmeste si eliberea autorizatii de libera libera practica pentru angajatii din unitatile sanitare, publice si private, din teritoriul arondat dsp, indiferent de subordonarea acestor unitati, altii decât medicii, medicii dentisti, farmacistii, precum si asistentii medicali si moasele;
 • Elibereaza autorizatii de deshumare , inhumare si transport cadavru
 • Repartizeaza documentatiile catre structurile de specialitate
 • Intocmeste nota de plata conform tarifului din Ord.M.S 1030/2009.
 • Intocmeste si realizeaza arhiva compartimentului
 • Indeplineste si alte activitati specifice stabilite de catre seful ierarhic superior
 • Raporteaa trimestrial, semestrial si anual activitatea compartimentului care seful ierarhic superior
 • Participa la sedintele cat saptamanal la apm, ori de cate ori organizeaza prefectura sedinte si primariile din judet
 

top

Programul de lucru

Programul de lucru cu publicul este luni-joi intre orele 10-13

 

top

Legislatie

Legislatia folosita in cadrul compartimentului este Ord. M.S 1030/2009, L.536/97

 

Telefon:

Nr. Telefon / fax 0368/001018

 

top

E-mail:

baas@dspbv.ro

 

top

Domunente formulare necesare:

 • obtinere model cereri
 

top
© Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov