Chimie sanitara si Toxicologie

 

 

Laboratorul de toxicologie a mediului industrial poate efectua determinari de :

 • agenti chimici
 • pulberi
 • indicatori biotoxicologici
 
 
 

Obiective:

Laboratorul de toxicologie efectueaza determinari de noxe , conform legislatiei in vigoare in vederea evaluarii de catre specialistii in domeniu ( medicina muncii , inspectoratul teritorial de munca)a conditiilor de munca si a starii de sanatate a personalului angajat.

 
 
 

Program de lucru:

luni-vineri 8-15

 
 
 

Legislatie:

LEGISLATIA FOLOSITA IN COMPARTIMENTUL RESPECTIV:

Laboratorul de toxicologie isi desfasoara activitatea pe baza ,,ORDINULUI nr 1093din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale,, si a,,ORDINULUI nr 1045 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si complectarea Ordinului ministrului sanatatii nr 1093/2004privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale si pentru modificarea NORMELOR SANITARE de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, aprobate prin ORDINUL ministrului sanatatii nr 3814/2004,, De asemenea activitatea este corelata cu : Hotarirea 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea proetctiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici,, ,,ORDINUL 37 din 16 ianuarie 2006 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sanatate publica,, ,,Legea nr 319 din 14 iulie 2006-Legea sanatatii si securitatii in munca,, si normele metodologice de aplicare a ei .

 
 
 

Persoana de contact:

Chim . pr. Ilie Gabriela

 
 
 

Telefon:

0268 330 893 / 0749 199 421

 
 

E-mail:

toxicologie@dspjbv.rdsbv.ro

 
 

Formulare:

Nu exista formulare tipizate, se adreseaza o cerere pentru efectuarea determinarilor solicitate catre institutia noastra cu specificatia,, in atentia laboratorului de toxicologie,, care sa cuprinda si adresa solicitantului si un numar de telefon pentru o persoana de contact in vederea efectuarii programarilor .Se depune la secretariatul DSP

 
 

PARAMETRII DETERMINATI;

Vom mentiona citeva din analizele mai uzuale efectuate, pentru informatii mai detaliate va rugam sa ne contactati ( numere de telefon furnizate.

 • pulberi totale si respirabile,
 • compusi organici volatili( acetone, alcooli, esteri ai acidului acetic, toluen,ciclohexanona,
 • substante iritante: clor , acid clorhidric ,acroleina,
 • metale( mangan, plumb, crom, aluminiu, staniu)
 • monoxid de carbon,
 • hidrocarburi alifatice,
 • oxizi de azot, hidroxizi alcalini,
 • acid cianhidric,
 • acid fosforic,
 • fenoli indicatori biotoxicologici ( acid mandelic, acid delta aminolevulinic,fenoli liberi si conjugati, compusi triclorototali, sulfat index)
 
© Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov