IGIENA RADIATIILOR

 

 

Descrierea activitatii specifice compartimentului radiatii ionizante:

 1. Coordoneaza activitatile pentru protejarea sanatatii populatiei si prevenirea efectelor asociate radiatiilor ionizante;
 2. A sigura colectarea si raportarea datelor privind sanatatea populatiei în relatie cu radiatiile ionizante;
 3. Asigura colectarea si raportarea datelor privind expunerea profesionala la radiatii ionizante din unitatile/serviciile cu activitate de profil;
 4. Participa la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii;
 5. Efectueaza, din proprie initiativa sau la cererea tertilor, determinari ale nivelurilor de radiatii, precum si consultanta de specialitate;
 6. Controleaza aplicarea normelor de securitate nucleara si igiena radiatiilor;
 7. Avizeaza si autorizeaza sanitar unitatile în care se desfasoara practici si activitati nucleare;
 8. Elaboreaza referatele de evaluare pentru unitatile supuse avizarii/autorizarii sanitare;
 9. Verifica respectarea normelor de igiena a radiatiilor ionizante în unitatile autorizate si în laboratoarele de profil;
 10. P articipa la elaborarea planurilor de actiuni privind implementarea în plan judetean a acquis-ului comunitar;
 11. Participa la elaborarea planului de actiune în caz de catastrofa;
 12. Intervine în caz de accident nuclear sau de urgenta radiologica în teritoriul arondat;
 13. Evalueaza nivelul expunerii medicale la radiatii ionizante a populatiei prin programe de asigurare si control al calitatii;
 
alt
 

Obiective urmarite:

 • Studiul starii de sanatate a expusilor profesional si a populatiei, in relatie cu expunerea la radiatii ionizante;
 • Evaluarea expunerii la radiatii ionizante a populatiei, prin surse naturale si artificiale de iradiere;
 • Supravegherea obiectivului nuclear major Uzina R Feldioara;
 • Controlul expunerii medicale la radiatii ionizante a populatiei;
 • Controlul expunerilor profesionale la radiatii ionizante;
 • Supravegherea epidemiologica a starii de sanatate a grupurilor populationale expuse la radiatii ionizante, in mediu profesional sau rezidente in jurul unor obiective nucleare;
 • Evaluarea nivelelor de radioactivitate in apa potabila si alimente, materiale de constructie, deseuri, materii prime industriale, etc;
 • Implementarea unor programe de optimizare a radioprotectiei in expunerea medicala la radiatii a populatiei;
 • Studiul sanatatii populatiei in relatie cu expunerea la radiatii, prin aplicarea indicatorilor sanitari si a legislatiei specifice Comunitatii Europene.
 
alt
 

Programul de lucru:

8.00-14.00

Program cu publicul : Luni – Joi 9.00-10.00

 
alt
 

Legislatia folosita:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , actualizata ;
 • Legea 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
 • Ordinul MS 381/2004, privind aprobarea Normelor sanitare de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare ;
 • Ordinul MS 431/2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in reteaua Ministerului Sanatatii;
 • Ordin 1078/2010 privind organizarea si functionarea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 • Ordinului 1373/2009 al Ministerului Sanatatii, privind arondarea judetului Covasna la compartimentul de igiena radiatiilor din Brasov ;
 • Normele Fundamentale de Securitate Radiologica;
 • Normele generale de protectie a muncii.
 
alt
 

Persoana de contact

Fiz.Malai Georgiana

 
alt
 

Numar telefon/fax

 Tel/fax :0268/330027

 
alt
 

Persoanele care lucreaza cu publicul (persone fizice si juridice)

 • Fiz.Malai Georgiana, 0268/330027
 • As.pr.Rusu Constantin, 0749/199427
 • Chim.Tanase Adriana, 0268/330027
 • As.lab.Manole Silvica 0268/330027
 
alt
   
© Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov