Resurse umane

 

 

Atributii

Directia de sanatate publica judeteană are urmatoarele atributii în domeniul resurse umane, normare, organizare, salarizare si informatica, respectiv în domeniul resurse umane, normare, organizare si salarizare:

a) propun angajarea si eliberarea din functie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a echipei manageriale de la nivelul unitatilor sanitare cu paturi subordonate, precum si a medicului director, a adjunctului acestuia si a contabilului-sef din celelalte unitati sanitare subordonate;

b) participa la evaluarea activitatii persoanelor care fac parte din echipa manageriala a unitatilor sanitare cu paturi, precum si a medicului director, a adjunctului acestuia si a contabilului-sef din celelalte unitati subordonate;

c) aplica normele Ministerului Sanatatii privind formarea, încadrarea, transferul si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, chimistilor si biochimistilor la nivelul directiei de sanatate publica; coordoneaza si verifica aplicarea acestor norme la nivelul unitatilor sanitare cu personalitate juridica subordonate;

d) aplica normele Ministerului Sanatatii în ceea ce priveste selectionarea medicilor de familie si a medicilor de specialitate care îsi desfasoara activitatea în cabinete medicale organizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata;

e) aplica normele Ministerului Sanatatii în ceea ce priveste verificarea profesionala, în situatia în care se impune, a medicilor de familie si a medicilor de specialitate din unitatile ambulatorii care îsi desfasoara activitatea în spatii private;

f) participa, dupa caz, la controlul practicii profesionale împreuna cu Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din România si Compartimentul managementul îngrijirilor de sanatate si comunitare si participa la luarea de masuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale si a deontologiei profesionale a personalului din unitatile sanitare subordonate lor;

g) urmaresc si îndruma formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din unitatile sanitare subordonate lor;

h) verifica si supun aprobarii conducerii statele de functii ale unitatilor sanitare cu personalitate juridica din subordine, în limita numarului maxim de posturi, a normativelor de personal si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

i) îndruma, urmaresc si verifica în unitatile sanitare subordonate aplicarea legislatiei în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea si acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizatia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru conditii deosebite de munca, încadrarea personalului care îsi desfasoara activitatea în locuri de munca cu conditii speciale si deosebite, salarizarea garzilor etc.;

j) coordoneaza si verifica modul de organizare si desfasurare a concursurilor la nivelul unitatilor sanitare cu personalitate juridica din subordine pentru toate categoriile de personal;

k) aproba pentru unitatile sanitare din subordine, la propunerea acestora, modificarea organigramei pentru sectorul tehnic, economic si administrativ, cu consultarea sindicatelor reprezentative;

l) elaboreaza statul de personal pentru posturile finantate integral de la bugetul de stat si îl înainteaza Ministerului Sanatatii; aproba modificarea statelor de functii pentru unitatile sanitare cu personalitate juridica din subordine;

m) întocmesc rapoarte statistice privind numarul si drepturile de personal pentru Institutul National de Statistica, Ministerul Sanatatii, Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti;

n) întocmesc statul de functii pentru aparatul propriu în vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii, precum si lucrarile privind modificarea si completarea acestuia;

o) solicita Ministerului Sanatatii publicarea posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti din aparatul propriu, în vederea organizarii concursului, conform reglementarilor legale în vigoare;

p) participa la organizarea concursurilor si examenelor pentru obtinerea de grade si trepte profesionale, precum si de intrare în rezidentiat; participa la organizarea concursurilor si examenelor pentru unitatile sanitare cu personalitate juridica din subordine, potrivit legii;

r) transmit informari operative (în timp real) persoanelor cu atributii de decizie;

s) centralizeaza, verifica si transmit la Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti darile de seama de stat ale Institutului National de Statistica (unitati, paturi, personal, activitati) la datele fixate;

t) tin evidenta si raporteaza miscarea personalului medical pe unitati, specialitati medicale, sexe si vârsta, actualizeaza permanent registrul national;

u) participa concret la toate anchetele medicale de sanatate organizate de Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti pentru aflarea opiniei populatiei privind calitatea si necesarul de asistenta medicala, opinia specialistilor privind structurarea retelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medico-sanitar etc.;

v) participa la aplicarea sistemului informational la nivel judetean, al spitalelor si al altor unitati sanitare, în conformitate cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Bancii Mondiale privind informatizarea sectorului de sanatate din România;

w) sunt responsabile pentru organizarea bazei de date judetene, verificarea si codificarea informatiilor la intrarea si iesirea din aceasta baza de date a ocrotirii sanatatii;

x) pun la dispozitie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate;

y) colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din cadrul lor pe probleme legate de informatica medicala;

z) alte atributii specifice stabilite de directorul executiv.

 
   
   
   
   
   
   
   
© Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov