Aviz sanitar

Acte necesare in vederea obținerii Avizului Sanitar:

  • Planul general de amplasare a obiectivului prezentat la o scara
  • Planul de amenajare interioara, circuite funcționale si modul lor de structurare
  • Memoriu tehnic
  • Dovada de achitare a tarifului de avizare sanitară
  • Studiul de impact asupra stării de sănătate al populației
  • Certificat de urbanism (daca este cazul)