Informații, recomandări și anunțuri

COVID-19/CORONAVIRUS

Monitorizare epidemiologică Coronavirus - jud. Brașov - 11.03.2020

Monitorizare epidemiologică Coronavirus - jud. Brașov - 11.03.2020

Referitor la organizarea de evenimente în jud. Brașov

Referitor la organizarea de evenimente în jud. Brașov - Hotărârea nr. 4 din 08.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov .
În solicitarea care se va depune la DSP Brașov, se vor menționa în mod explicit toate datele prevăzute în Anexa nr. 1.

 

Anexa nr.1

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Covid-19/Coronavirus

Comunicat de presa - turism

Anunț cu privire la situația infecțiilor cu Corona virus la nivelul Județului Brașov

INFORMARE CORONAVIRUS page 001

Prevenire COVID-19 în spații publice

Prevenire COVID-19 în spații publice

Prevenire COVID-19 la locul de muncă

Prevenire COVID-19 la locul de muncă

Măsuri de precauție- Organizația Mondială a Sănătății

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE DIN JUDEŢUL BRAŞOV 

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE DIN JUDEŢUL BRAŞOV 

 

       Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că a fost publicat în Monitorul Oficial din data de 27 martie 2020 Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 502/ 417 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/ 2018/ 1311/ 2017.

De asemenea, este în vigoare Ordinul MS nr. 414/ 2020 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, care conține reglementări referitoare la modul în care se eliberează avizele epidemiologice necesare pentru obținerea certificatelor de concedii medicale pentru cei aflați în carantină instituţionalizată (în spaţii special amenajate) sau în izolare la domiciliu, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul MS nr. 497/ 2020.

În conformitate cu Ordinul nr.414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă  de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea  unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificări şi completări,

“ (2) Se instituie MĂSURA DE CARANTINĂ INSTITUŢIONALIZATĂ pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roşie), pentru o perioadă de 14 zile, în spaţii special amenajate puse la dispoziţie de către autorităţile locale.

(3) Se instituie MĂSURA DE IZOLARE LA DOMICILIU următoarelor categorii de persoane:

a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localităţi din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);

b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;

c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);

d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situaţiile de mai sus.

            Astfel, PERSOANELE PENTRU CARE S-A INSTITUIT MĂSURA IZOLĂRII LA DOMICILIU se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care îşi monitorizează starea de sănătate.

În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul «112». DACĂ LA SFÂRŞITUL CELOR 14 ZILE DE IZOLARE LA DOMICILIU NU PREZINTĂ SIMPTOME DE BOALĂ, ACEŞTIA POT IEŞI DIN IZOLARE FĂRĂ A AVEA NEVOIE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (AVIZ EPIDEMIOLOGIC).

Totodată, cei care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată.

            De asemenea, vă facem cunoscut faptul că, Direcția de Sănătate Publică a judeţului Brașov ARE OBLIGAŢIA CA, DOAR LA IEŞIREA DIN CARANTINA INSTITUŢIONALIZATĂ, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un AVIZ EPIDEMIOLOGIC DE IEŞIRE DIN CARANTINĂ, care se poate transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

ÎN ACEST CONTEXT NORMATIV PRECIZĂM FAPTUL CĂ :

·         PENTRU PERSOANELE PENTRU CARE S-A INSTITUIT MĂSURA IZOLĂRII LA DOMICILIU AMINTITE MAI SUS, MEDICUL DE FAMILIE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL DE CONCEDIU MEDICAL PENTRU CARANTINĂ PE BAZA DECLARAŢIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE A PERSOANEI IZOLATE, DECLARAŢIE CARE SE DĂ SUB INCIDENTA ART. 326 COD PENAL – “FALSUL IN DECLARAŢII”

·         PENTRU PERSOANELE CARE IES DIN CARANTINA INSTITUŢIONALIZATĂ  MEDICUL DE FAMILIE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL DE CONCEDIU MEDICAL PENTRU CARANTINĂ PE BAZA AVIZULUI EPIDEMIOLOGIC DE IEŞIRE DIN CARANTIVĂ ELIBERAT DE CĂTRE DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV

INFORMATIV :

Documentele necesare pentru obținerea concediului medical pot fi transmise în format electronic către medicul de familie.

Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgenţă, se pot transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, astfel:

·         de către medicii curanţi către persoanele asigurate;

·         de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (angajatori, CAS-uri).

CONDUCEREA DSP BRASOV

 

În atenția furnizorilor de servicii de Medicina Muncii din jud. Brașov

Avand in vedere situatia epidemiologica la nivel judetean si national determinata de raspandirea

coronavirusului SARS-COV -2, starea de urgenta instituita prin Decret al Presedintelul Romaniei
nr.195/16.03.2020, aducem la cunostiinta furnizorilor de servicii de Medicina Muncii care asigura
supravegherea starii de sanatate a angajatilor institutiilor de pe raza judetului Brasov, faptul ca
pana la expirarea starii de urgenta, raman valabile, rezultatele ultimelor examene medicale
periodice si concluziile medicului de medicina muncii din fisa de aptitudine.

 

În atenția furnizorilor de servicii de Medicina Muncii din jud. Brașov

Recomandări emise de grupul de analiză

Recomandări emise de grupul de analiză