Eliberare documente

Cod parafă

Pentru obtinerea codului de parafa sunt necesare urmatoarele:

drept libera practica
adeverinta de la locul de munca
copie carte identitate

Aviz sanitar

Acte necesare in vederea obţinerii Avizului Sanitar:

Planul general de amplasare a obiectivului prezentat la o scara
Planul de amenajare interioara, circuite func t ionale s i modul lor de structurare
Memoriu tehnic
Dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara
Studiul de impact asupra starii de sanatate al populatiei
Certificat de urbanism (daca este cazul)

Autorizație sanitară

Acte necesare in vederea obţinerii Autorizaţei Sanitare:

Dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, daca este cazul. planul dimensionat cu structura interioara, memoriu referitor la dotarile necesare desfa s urarii activitatii;
Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara;
Declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare prezentate în documentatie
Declaratia de detinere si manipulare de substante toxice.
Dovada spatiu