Exceptii

Print Friendly, PDF & Email

EXCEPȚII DE LA PREZENTAREA UNUI TEST RT-PCR NEGATIV EFECTUAT CU CEL MULT 72 ORE DE LA DATA INTRARII IN TARA:

  1. copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani;
  2. persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data contactului direct sau până la data intrării în România. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze se realizează prin intermediul documentului emis (certificatul de vaccinare) de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării și copia cărții de identitate /pașaport;
  3. persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (copia buletinului de analiză a unui test negativ RT-PCR ( ATENȚIE!!! NU TEST ANTIGEN RAPID) și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară;
  4. persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu este necesară prezentarea unui test negativ pentru SARS-CoV-2 la momentul intrării pe teritoriul României.
  5. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
  6. conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
  7. conducătorii auto de la e) și f) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu, pe baza ordinului de deplasare în interes profesional;
  8. piloții de aeronave şi personalul navigant;
  9. membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la București, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora, pe baza documentelor doveditoare;
  10. personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, 96 I din 24 martie 2020;