Legislatie

  • Legislatie privind supravegherea starii de sanatate

 HOTARARE nr. 589 din 13 iunie 2007privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibil (53.12 KB)

 HOTARARE nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentar (139.38 KB)

 ORDIN nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei 

 ORDIN nr. 1.466 din 20 august 2008pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibil (81.35 KB)

 ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 (actualizat)pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatie (259.11 KB)

  •  Legislatie asistenta medicala

 ORDIN nr. 1.059 din 2 septembrie 2009aprobarea ghidurilor de practica medicala (38.57 KB)

 ORDIN nr. 1.343 din 6 noiembrie 2006 (62.31 KB)

 ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 (actualizat) (97.01 KB)

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 83 din 19 iunie 2000 (48.70 KB)

 ORDONANTA nr. 124 din 29 august 1998 (republicata)(actualizata) (48.59 KB)

  •  Legislatie functionari publici

 Codul de Conduita Functionari Publici (5.67 MB)

 LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicata) (84.17 KB)

 LEGE CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 (1.47 MB)

 Legea 188 din 1999 Statutul functionarilor publici (372.95 KB)

  •  Legislatie programe de sanatate

 Hotarirea de Guvern 367 din 2009 pentru aprobarea programelor de sanatate in anul 2009 (142.29 KB)

 ORDIN nr. 881 din 9 iulie 200 (235.13 KB)

 Ordin 417 din 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009 (923.42 KB)

 Ordin 50 din 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatat (62.01 KB)

  •  Legislatie protectie date cu caracter personal

 Decizia 101 (56.21 KB)

 Legea 677 din 2001 (125.86 KB)

 nota de informare (339.00 KB)

  •  Legislatie relatii cu publicul

 Legea 544 privind liberul acces la informatii de interes public (52.95 KB)

 Norme metodologice de aplicare a Legii 544 privind liberul acces la informatii de interes public (97.71 KB)

 Ordonanta nr.27 din 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (33.58 KB)

  • Organizarea sistemului sanitar din Romania, organizarea,functionarea si structura organizatorica a directiilor de sanatate publica

 Hotarirea de Guvern 1718 din 2008 (116.16 KB)

 Legea 95 reforma in domeniul sanatatii (1.46 MB)

 Ordinul 127 din 2009 regulament de organizare si functionare a dire (225.17 KB)