Infomații publice

O.M.S. nr. 1108/ 18.06.2020 - accesare fonduri europene de către instituții publice

O.M.S. nr. 1108/ 18.06.2020

Lista Prestatorilor De Servicii Funerare

Lista Prestatorilor De Servicii Funerare

Restricții în activitatea de lucru cu publicul

Restricții în activitatea de lucru cu publicul

Venituri salariale

Ordin nr. 591 / 27-05-2010

2020 - Salarii de baza si sporuri 

2019 - Salarii de baza si sporuri

2018 - Salarii de baza si sporuri

2017 - Salarii de baza si sporuri

Contracte și achiziții

Atribuții:
Comp.Achiziții Publice al DSPJ Brașov, desfășoară următoarele activități specifice:

 • solicită tuturor serviciilor ,birourilor și compartimentelor DSPJ Bv. necesarul de produse și servicii pentru anul următor, în vederea centralizării .
 • întocmește Programul anual al achizițiilor publice pentru anul următor în formă prevăzută de lege ,verifică corectitudinea încadrării în codurile CPV ale fiecărei grupe de produse și servicii .
 • înaintează conducerii instituției formularele completate în vederea aprobării.
 • colaborează cu compartimentele DSPJBv.,aprovizionare ,buget , financiar-contabilitate și celelalte compartimente în vederea desasurarii acțiunilor de încheiere de contracte de furnizare produse și de servicii.

Obiectivele urmărite sunt.:

 • respectarea prevederilor legale în ceea cec privește derularea activității compartimentului Achiziții Publice.
 • utilizarea formularelor prevăzute de lege.
 • încadrarea în sumele alocate prin bugetul anual.

Programul de lucru:

 • 8-16 de luni până vineri.

Legislația:
Legislația folosită este cea specifică activității comp.Achiziții Publice respectiv,

 • OUG 76/2010 de actualizare a OUG 34/2006
 • OUG 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice.
 • Hotărârea 198/2008, pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice prin mijloace electronice din OUG34/2006
 • OUG 94/2007 ,pentru modificarea și completarea OUG 34/2006
 • H.G. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la AtribuIrea contractelor de achiziții publice din OUG 34/2006
 • Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006
 • HG 166o/2006 privind aprobare Normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice prin mijloace electronice din OUG 34/2006
 • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor dre achiziții publice, contracte de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. 

Contracte atribuite in anul 2009

Buget și situații financiare

2020

 

2019

Buget de stat
Buget venituri proprii
Bilant 2019


2018

Buget de stat
Buget venituri proprii accize
Buget programe 2018
Buget programe
Buget programe venituri proprii
Buget venituri proprii
Buget programe 2018
Total buget venituri proprii
Executie bugetara pentru anul 2018
Anexa 5 venituri
Anexa 6 cheltuieli
Bilant 2018


2017

Buget de stat
Buget venituri proprii accize
Cont de rezultat patrimonial
Bilant

Borderou rezultate selecție dosare - Asistent medical (S)

Rezultat selecție dosare

Anunț angajare - perioada determinată - asistent medical cu studii superioare

Anunț concurs

Anunț angajare - 2 posturi Medic specilist epidemiologie

Anunt

Medic specialist - igiena din aparatul propriu

Detalii concurs