Studiu de impact, solocitant: Tomi Roxana Maria

Studiul a fost realizat la solicitarea Tomi Roxana Maria, in baza documentatiei depuse pe proprie raspundere si in contextul legislatieie actuale.

                                                                                     REZUMAT


Tipărire