ORDIN nr. 4.128 / 2023 privind declararea epidemiei de rujeolă

Print Friendly, PDF & Email

ORDIN nr. 4.128 din 5 decembrie 2023
privind declararea epidemiei de rujeolă pe teritoriul României și aprobarea măsurilor de limitare a răspândirii epidemiei

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 5 decembrie 2023

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate nr. AR 22.315 din 5.12.2023,
având în vedere prevederile:
– art. 1 și art. 6 lit. a) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 3.494/2022 privind aprobarea Planului de acțiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei și de prevenire a infecției rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital și a Instrucțiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare;
– art. 5 lit. d) și i), art. 6 lit. a) pct. 2 și art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările si completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1

Începând cu data prezentului ordin se declară epidemie de rujeolă la nivel național.

Articolul 2

Măsurile de limitare a răspândirii epidemiei de rujeolă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile sanitare publice și private, precum și furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Adriana Pistol,
secretar de stat
București, 5 decembrie 2023.

MĂSURI

de limitare a răspândirii epidemiei

din 5 decembrie 2023

EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 5 decembrie 2023

Articolul 1

În vederea limitării răspândirii cazurilor de îmbolnăvire prin rujeolă se instituie următoarele măsuri:

a) derularea unei campanii de vaccinare ROR a copiilor cu vârste între 9-11 luni. Doza suplimentară administrată înaintea vârstei de 12 luni se consideră ca „doza 0“ și nu se ia în considerare la evaluarea acoperirii vaccinale cu două doze de vaccin ROR;
b) recuperarea de urgență la vaccinarea ROR pentru copii cu vârste între 1-4 ani nevaccinați;
c) recuperarea de urgență la vaccinarea ROR pentru copii cu vârste între 5-14 ani nevaccinați sau care nu au schema de vaccinare completă, respectiv două doze de vaccin ROR.

Articolul 2

(1) Pentru copiii cu vârste prevăzute la art. 1, schema de vaccinare va fi continuată în integralitate conform calendarului de vaccinare prevăzut în Programul național de vaccinare, cu păstrarea unui interval de minimum 28 de zile față de ultima doză administrată.
(2) Pentru copiii nevaccinați cu rujeolă în antecedente se recomandă vaccinarea cu o doză de vaccin ROR în vederea protejării împotriva rubeolei și infecției urliene, doză administrată la interval de 1 lună după vindecare, după caz.

Articolul 3

Pentru realizarea măsurilor prevăzute la art. 1 medicii de familie vor întreprinde următoarele:

a) catagrafierea tuturor copiilor eligibili la vaccinare;

b) informarea părinților privind necesitatea vaccinării copiilor eligibili împotriva rujeolei, în regim de urgență;

c) realizarea vaccinării cu vaccin ROR, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 3.494/2022 privind aprobarea Planului de acțiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei și de prevenire a infecției rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital și a Instrucțiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare;

d) pentru copiii eligibili la vaccinarea cu alte tipuri de vaccinuri și care trebuie vaccinați cu ROR se poate realiza fie administrarea concomitentă a acestor vaccinuri, fie administrarea separată, acordându-se prioritate vaccinării cu ROR;

e) înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în Registrul electronic național de vaccinări, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 697/2022 privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional în Registrul electronic național de vaccinări și cu procedura specifică elaborată de către Institutul Național de Sănătate Publică;

f) monitorizarea apariției reacțiilor adverse postvaccinare indezirabile și raportarea lor.

Articolul 4
În vederea realizării eficiente a măsurilor prevăzute la art. 1, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele obligații:

a) realizarea de campanii de informare pentru populația generală privind riscurile asociate îmbolnăvirii prin rujeolă și necesitatea vaccinării copiilor conform prevederilor Programului național de vaccinare și ale prezentei anexe;

b) evaluarea necesarului de vaccin ROR la nivelul cabinetelor medicilor de familie și repartizarea acestuia în cantitățile corespunzătoare.