Înființarea unui centru de permanență

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Prin Ordinul 774/2023 au fost aprobate și publicate Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, Direcțiile de Sănătate Publică vor proceda la evaluarea și monitorizarea centrelor de permanență existente. Revizuirea documentelor centrelor de permanență existente se va face conform opisului prezentat mai jos.

Conform noilor reglementăru, este necesară revizuirea inclusiv a Autorizațiilor Sanitare de Funcționare care trebuie să fie eliberate distinct pentru spațiile în care se desfășoară activitatea centrului de permanență.

Activitatea centrelor de permanență este vizată de DSP astfel: în fiecare lună, până la data de 25 ale fiecărei luni, coordonatorul centrului de permanență va transmite următoarele documente:

Până în data de 10 ale fiecărei luni, medicul coordonator va transmite la DSP Brașov următoarele date:

 • Tabelul cu garzile efectuate în luna anterioară, cu menționând dacă au existat schimbări în efectuarea gărzilor planificate
 • Centralizatorul cu activitatea lunară a centrului de permanență în luna anterioară. conform machetei cunoscute (tabelul se transmite si in excel format editabil).

 

 

Opis   conform   Ordinului Ministerului Sănătății  nr. 774 din 2023 actualizat

 

 1. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care funcţionează centrul de permanenţă, în termen de valabilitate
 2. Autorizația sanitară de funcţionare a centrului de permanență
 3. Convenția de asociere conform anexei 3 din ordinul MS nr. 774/2023 actualizat – original
 4. Documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, în termen de valabilitate pentru tot  personalul care asigură gărzile în centrul de permanență

4.a. pentru medicii  de familie asociați titulari de cabinete medicale

 • Certificat de înregistratre în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale,
 • Certificat de membru al Colegiului Medicilor și Aviz Anual al exercitării profesiei 
 • Asigurare malpraxis medical
 • Dovada absolvirii unui curs de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază organizat de catre DSP  
 • Declarație program activitate

4.b. pentru medicii de familie angajați cu contract prestări servicii medicale

 • Certificat de membru al Colegiului Medicilor și Aviz Anual al exercitării profesiei 
 •  Asigurare malpraxis medical
 • Dovada absolvirii unui curs de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază organizat de către DSP  
 • Contract de muncă/contract prestări servicii  pentru activitate în centrul de permanență
 •  După caz CUI/CIF
 • Declarație program activitate          

4.c. pentru asistenții medicali

 • Certificat membru OAMGMAMR
 • Aviz anual OAMGMAMR pentru autorizarea exercitării profesiei
 • Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis)
 • Dovada absolvirii unui curs de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază organizat de către DSP  
 • Contract de muncă/contract prestări servicii  pentru activitate în centrul de permanență
 • Declarație program activitate
 1. Tabel cu personalul medical din centrul de permanență și programul de activitate în alte unități sanitare publice/private (spital, cabinet medical, SAJ, cabinet școlar etc. ) – MODEL
 2. Declarație privind dotarea centrului de permanenta conform anexei 4 din OMS nr. 744/2023
 3. Dovada achiziționarii electrocardiograf și utilizarea acestuia în centrul de permanență.

 

Cerințe:

 • Convenția de asociere va fi semnată de către toți medicii titulari de cabinete medicale și se depune în original.
 • Documentele depuse în copie lizibilă se certifică conform cu originalul și se semnează.
 • Se depun documente în termen de valabilitate pentru tot personalul care participă la asigurarea continuității asistenței medicale în regim de gardă.

 

Documente: