Înființarea unui centru comunitar integrat

Print Friendly, PDF & Email

Ce este un centru comunitar integrat?

Centrul comunitar integrat reprezintă cadrul în care își derulează activitatea echipa de asistență medicală comunitară în colaborare, în principal, cu asistentul social dacă beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară au și probleme sociale identificate.
Legislația care definește și reglementează centrele comunitare integrate este OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată prin Legea 180/ 2017, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 324/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară. (A se vedea Anexa 2).

Cum se înființează centrele comunitare integrate?

Înființarea centrelor comunitare integrate se realizează conform prevederilor OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea 180/2017, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, precum și metodologiei din prezentul manual, aprobat prin ordin al ministrului sănătății, condiție favorizantă în cadrul Programului Operațional Sănătate (POS) și indicator în PNRR (Programul Național de Redresare și Reziliență).

După analiza comunității și identificarea problemelor medico-sociale, se ia în considerare oportunitatea înființării centrului comunitar integrat, întâi la nivelul unității administrativ teritoriale, apoi la nivel județean urmând a fi decisă aprobarea înfiintării, de către UIS din cadrul Ministerului Sănătății, în baza notei de argumentare și a fișei de evaluare realizată de către direcția de sănătate publică județeană.

În Anexa nr. 3 se regăsesc documentele necesare aprobării înființării centrului comunitar integrat

Condiții de înființare:

 1. Indicatori de vulnerabilitate
  • gradul de vulnerabilitate conform Atlasului zonelor vulnerabile;
  • număr minim de 500 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile;
  • distanță mare față de unități sanitare, localități izolate și unde atragerea personalului medical se face cu dificultate;
  • lipsa medicului de familie sau a unui număr suficient pentru ca acesta să-și poată organiza lista de capitație;
  • personal din asistența medicală comunitară deficitar;
  • număr crescut de indicatori ai stării de sănătate cu risc negativ (minore gravide, nașteri la domiciliu, copii nevaccinați, cu rahitism, cu diferite afecțiuni medicale, care necesită o monitorizare permanentă din partea specialiștilor);
  • nivel crescut al indicatorilor de risc social și risc educațional;
 1. Condiții de organizare/ organigramă a CCI conform prevederilor OUG nr.18/2017, cu modificările și completările ulterioare și HG 324/ 2019
  • existența obligatorie a asistentului medical comunitar și a asistentului social ( pentru beneficiarii cu cazuistică socială);
  • existența spațiilor minime obligatorie (un birou pentru personalul centrului; o încăpere pentru consiliere individuală medicală şi/sau întâlniri de grup, inclusiv caravane medicale; o încăpere pentru consiliere socială sau alte activităţi de servicii sociale; o încăpere pentru activităţi de consiliere/mediere şcolară/alte activităţi cu specific educativ; un spaţiu cu dotare medicală minimală în care să se poată furniza consultaţii de către medicul de familie sau de către medicii de specialitate care doresc să furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv servicii de telemedicină şi paleaţie; un spaţiu de depozitare; grupuri sanitare distincte pentru personal şi beneficiari);
  • existența dotărilor minime medicale si nemedicale conform legislației specifice;
  • dovada asigurării cheltuielilor administrative;
  • existența protocolului de colaboare dintre UAT si cabinetul/cabinetele medicului/medicilor de familie;
  • hotărârea Consiliului Local prin care se decide înființarea

3. Protocoale de colaborare/ asociere

 • cu o unitate/subdiviziune administrative – teritorială cu sau fără risc de vulnerabilitate conform Atlasului zonelor vulnerabile;
 • cu instituții/ asociații locale și centrale, naționale care pot sprijini financiar funcționarea centrului comunitar integrat (Consiliul Județean, Grup local de dezvoltare, ministere si deconcentrate ale acestora, casa de asigurari de sănătate județeană etc).
 • cu organizații non-guvernamentale naționale sau internaționale (de ex. UNICEF, Banca Mondială).

Această mențiune vine ca un plus valoare care să demonstreze implicarea autorităților administrației locale.

În ceea ce privește costul realizării unui centru, se va tine cont de următoarele conditii, respectiv:

 • un spațiu deja existent, astfel încât va avea loc doar reabilitarea sa și nu se va construi un corp nou de clădire. Acest spațiu va avea minim 100 – 150 mp, împărțit în minim 6 camere;
 • existența terenului pentru construcția spațiului, o construcție verde pentru protejarea mediului și eficientă din punct de vedere energetic;
 • dotările medicale și nemedicale minime, conform legislației specifice;
 • dotare pentru telemedicină, paliație, conform legislației

Finanțarea centrelor comunitare integrate se asigură, potrivit legii, de la bugetul de stat, din bugetele locale, din fonduri nerambursabile și din alte fonduri cu această destinație.

 

Materiale:

 

NOU!