Informatii malpraxis

Print Friendly, PDF & Email

MODUL DE SESIZARE AL COMISIILOR IN CAZURILE DE MALPRAXIS

Art. 25. – Comisia poate fi sesizata de: a) persoana sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia, care se considera victima unui act de malpraxis savarsit in exercitarea unei activitati de preventie, diagnostic si tratament; b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activitati de preventie, diagnostic si tratament.

Art. 26. – (1) Persoanele mentionate la art. 25 inainteaza comisiei o sesizare scrisa care trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele date: a) numele si prenumele persoanei care face sesizarea; b) calitatea persoanei care face sesizarea, in sensul prevazut la art. 25; c) numele si prenumele persoanei care se considera victima unui caz de malpraxis (daca este diferita de persoana care face sesizarea); d) numele si prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, savarsit in exercitarea unei activitati de preventie, diagnostic si tratament; e) data efectuarii actului de malpraxis sesizat; f) descrierea faptei si a imprejurarilor acesteia; g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

Art. 27. – La sesizarea intocmita cu respectarea cerintelor mentionate la alin. (1), persoanele indreptatite sa sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate sa anexeze urmatoarele documente: a) copii ale documentelor medicale in sustinerea afirmatiilor cuprinse in sesizarea adresata comisiei; b) copii ale documentelor legale din care sa rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

Art. 28. – Sesizarile adresate comisiei, care nu respecta dispozitiile legale si ale prezentului regulament, sunt respinse ca fiind nefondate si se claseaza cazul, comunicandu-i-se persoanei care a facut sesizarea decizia adoptata.

Ordinul 1343 din 6 noiembrie 2006 (Ordinul 1343/2006) pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis