Cod parafa

Print Friendly, PDF & Email

ELIBERARE COD PARAFĂ

   În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1059/20.11.2003 privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor (publicat în MO nr.860/12.03.2003), Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov este abilitată să acorde coduri de parafă (în baza unei adeverințe) pentru medicii care au drept de liberă practică (atestat de certificatul de membru în colegiile profesionale) și își desfășoară activitatea profesională într-o unitate sanitară din județul Brașov.

Codul de parafă nu poate face obiectul nici unui fel de raport statistic, constituie un instrument de identificare nominală a medicului pentru documentele cu caracter medico-legal, și nu se folosește ca document oficial necesar la angajarea medicului.

Documentele se depun/eliberează la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr.11, et.V, cam.505.

Pentru obținerea codului de parafa sunt necesare următoarele documente: