Cod parafa

Print Friendly, PDF & Email

ELIBERARE COD PARAFĂ

   În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1059/20.11.2003 privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor (publicat în MO nr.860/12.03.2003), Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov este abilitată să acorde coduri de parafă ( în baza unei adeverințe) pentru medicii care au drept de liberă practică (atestat de certificatul de membru în colegiile profesionale) și își desfășoară activitatea profesională într-o unitate sanitară din județul Brașov.

Codul de parafă nu poate face obiectul nici unui fel de raport statistic, constituie un instrument de identificare nominală a medicului pentru documentele cu caracter medico-legal, și nu se folosește ca document oficial necesar la angajarea medicului.

Documentele se depun/eliberează la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr.11, et.V, cam.505.

Pentru obținerea codului de parafa sunt necesare următoarele documente: