Termeni şi condiţii de utilizare 

Print Friendly, PDF & Email

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.dspbv.ro

Acceptarea condiţiilor

Situl web dspbv.ro este domeniul oficial al Direcției de Sănătate Publică Brașov (denumit în continuare „Direcția de Sănătate Publică Brașov”) pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor sale.

Utilizarea site-ului www.dspbv.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.dspbv.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi noutăţi referitoare la activitatea Direcției de Sănătate Publică Brașov.

Ce este un serviciu electronic ?

În cadrul domeniului www.dspbv.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Direcția de Sănătate Publică Brașov.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de domeniul www.dspbv.ro:

  • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Direcția de Sănătate Publică Brașov..
  • servicii de comunicare interactivă („Contactează DSP”), care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăţi serviciile şi activităţile Direcției de Sănătate Publică Brașov.

Dacă ai întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi la dpo@dspbv.ro

Neangajarea răspunderii

Direcției de Sănătate Publică Brașov întreţine acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informaţia oferită:

  • este exclusiv de natură generală;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora Direcția de Sănătate Publică Brașov nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă răspunderea în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Direcției de Sănătate Publică Brașov de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Direcției de Sănătate Publică impuse de lege.

Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din motive independente de voința noastră;
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare;
  • orice schimbare a regulilor de utilizare a cookie-urilor va fi publicată în această pagină și comunicată pe site-ul nostru.