Autorizația sanitară și asistența de specialitate

Print Friendly, PDF & Email

Acte necesare in vederea obținerii Autorizaţei Sanitare:

În cuprinsul cererilor se regăsesc nominalizate toate documentele necesare în vederea obținerii autorizației.


 

Ordinul 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

Ordinul 458/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

ANEXĂ:LISTA cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.030/2009)

Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tariful

(lei)

1. Consultanță 150
2. Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 500
3. Certificarea conformităţii 400
4. Asistenţă de specialitate de sănătate publică 400
5. Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă 150
6. Acordare viză anuală 400

NOTĂ:

Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 150 din data de 22 februarie 2023