Autorizatie sanitara

Acte necesare in vederea obţinerii Autorizaţei Sanitare:

Dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, daca este cazul. planul dimensionat cu structura interioara, memoriu referitor la dotarile necesare desfa s urarii activitatii;
Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara;
Declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare prezentate în documentatie
Declaratia de detinere si manipulare de substante toxice.
Dovada spatiu