ACHIZIȚII PUBLICE

Print Friendly, PDF & Email

Atribuții:
Conform Ordinului 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Compartimentul de Achiziţii Publice are următoarele atribuţii:

a)elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti;

b)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c)organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;

d)participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;

e)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;

f)aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

g)constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

Programul de lucru:

  • 8-16 de luni până vineri.

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2023