Aprobare înființare puncte secundare de lucru

Print Friendly, PDF & Email

 

Conform Legii nr. 95 / 2006, Art. 75, cabinetele de medicina familiei pot deschide puncte de lucru secundare în mediul rural, în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau în alte unităţi unde există deficit de medici stabilit de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:

 • un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.

Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.
Cabinetele de medicină de familie pot deschide cel mult două puncte secundare de lucru dacă solicitantul asigură un program fracţionat de minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază.

Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi şi stimulente aferente înfiinţării şi funcţionării punctului secundar de lucru, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu reprezentantul legal al punctului secundar de lucru un contract civil în care să se consemneze drepturile şi obligaţiile părţilor.

Comisia județeană privind stabilirea deschiderii punctelor de lucru a cabinetelor medicale de medicină de familie în județul Brașov încurajează înființarea punctelor de lucru în special în localitățile fără medic de familie.

În vederea înființării punctelor secundare de lucru, cabinetele medicale solicitante trebuie să înainteze către DSP Brașov împreună cu următoarele documente:

cererea tip (Anexa nr. 1)

memoriu care să conțină următoarele date:

 • numele și prenumele solicitantului, domiciliul medicului, nr. telefon, email,
 • informații legate de punctul de lucru secundar care se dorește a fi deschis:
  • localitatea, adresa, descrierea spațiului, existența altor servicii medicale în spații sau proximitate,
  • programul de funcționare preconizat în cadrul punctului de lucru,
  • personalul implicat (asistent medical, alt personal angajat, etc.),
  • număr de persoane deja înscrise în lista de pacienți din localitatea unde se dorește înființarea unui punct de lucru secundar,
  • motivația înființării unui serviciu medical suplimentar în noua locație.
 • informații legate de sediul principal al cabinetului medical:
  • numărul de pacienți înscriși pe listă,
  • personalul implicat (asistent medical, alt personal angajat, etc.),
  • cum se modifică programul de funcționare al cabinetului și accesul pacienților la servicii medicale în condițiile în care va trebui să asigure minim 10 ore/ săptămână la punctul de lucru),
  • impactul schimbării asupra serviciilor de sănătate în localitatea unde se află sediul principal,
  • în situația în care cabinetul de medicină de familie mai are deschis și un alt punct de lucru secundar, vor fi furnizate informații legate de acesta.

– documente sau declarația pe proprie răspundere că spațiul pentru care se solicită avizul este deținut în mod legal și nu face obiectul vreunui litigiu;

– Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2).