Carieră

Print Friendly, PDF & Email

25.10.2021

PROIECTUL CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607.

Rezultate finale Runda 8

Borderou

 

18.10.2021

PROIECTUL CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607.

Rezultate selecție dosare Runda 8

Borderou

 

14.10.2021, ora: 16:00

Borderou privind rezultatele  finale pentru concursul de ocuparea unui post vacant de medic primar, specialitatea medicina de laborator din aparatul propriu in cadrul Laboratorului de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică – Diagnostic Microbiologic.

Borderou rezultate

20.09.2021

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor – Asistent Medical Comunitar/Mediator Sanitar- Runda 8

 1. Cerere;
 2. Anunț;
 3. Lista AAPL-urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL-Asist. med. comunitar;
 4. Lista AAPL – urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL – Mediatori Sanitar.

Dosarele se depun la Secretariatul DSPJ Brașov, în perioada 20.09.2021 – 01.10.2021,

Persoană de contact- Dr.Șovăială Cristian, tel: 0749199420

14.09.2021, ora: 14:00

Borderou privind rezultatele  finale pentru concursul de ocuparea unui post de biolog, Lab. Diagnostic și Investigare in Sanatate Publică – Chimie Sanitară și Toxicologie

 

11.09.2021, ora: 15:30

Borderou privind rezultatele  finale pentru concursul de ocuparea unui post de medic specialist sănătate publică – Compartiment Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile

 

27.08.2021, ora: 10:00

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de medic primar, specialitatea medicina de laborator din
aparatul propriu in cadrul Laboratorului de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică – Diagnostic Microbiologic.

Anunt

25.08.2021, ora: 15:30

Borderou privind rezultatele obținute  in urma analizei si selectiei dosarelor  de inscriere ale candidatilor inscrisi pentru  ocuparea posturilor vacant de asistent medical (S)  specialitatea medicina generala si asistent medical principal specialitatea igiena -PL, din cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile.

Borderou

20.08.2021, ora: 09:00

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov angajează, fără concurs, pe perioadă determinată
– 1 asistent medical (S) medicină generală
– 1 asistent medical principal (PL), igienă
la Compartiment supraveghere epidemiologica și control boli transmisibile – pentru activitatea de Call-Center și cu program de lucru în ture

23.07.2021, ora: 10:00

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov anunță organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi – personal contractual – vacante, normă întreagă, pe perioada nedeterminatî de chimist debutant și biolog din aparatul propriu în cadrul Laboratorului de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică – Chimie Sanitară și Toxicologie.

 

16.07.2021, ora: 15:30

Borderou privind rezultatele  finale pentru concursul de ocuparea unui post vacant de asistent medical igiena

I Borderou rezultate proba practica
II Borderou rezultate interviu
III Borderou rezultate finale

 

 

16.07.2021, ora: 12:10

Borderou privind rezultatele  pentru concursul de ocuparea unui post vacant de asistent medical igiena

Borderou interviu

15.07.2021, ora: 14:30

REZULTATE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC SPECIALIST- SPECIALITATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ

în cadrul Departamentului Supraveghere în Sănătate Publică – Compartimentul Evaluare și Promovarea Sănătății.

Borderou rezultate proba scrisa

Borderou rezultate proba practică

Borderou rezultate finale

15.07.2021, ora: 13:10

Borderou privind rezultatele  pentru concursul de ocuparea unui post vacant de natură contractuală – șofer, la Compartimentul Administrativ/Mentenanță din cadrul D.S.P.J. Brașov: post șofer

I.  Borderou interviu

II. Borderou rezultat final

14.07.2021, ora: 15:10

Borderou privind rezultatele obtinute in urma sustinerii probei practice (traseu) pentru concursul de ocuparea unui post vacant de natură contractuală – șofer, la Compartimentul Administrativ/Mentenanță din cadrul D.S.P.J. Brașov: post șofer

Borderou

14.07.2021, ora: 12:10

Borderou rezultate proba scrisa pentru concursul de ocuparea unui post vacant de natură contractuală – șofer, la Compartimentul Administrativ/Mentenanță din cadrul D.S.P.J. Brașov: post șofer

Borderou

08.07.2021, ora: 14:00

Borderou privind rezultatul contestației privind respingerea dosarului depus pentru concursul de ocuparea unui post vacant de natură contractuală – șofer, la Compartimentul Administrativ/Mentenanță din cadrul D.S.P.J. Brașov: post șofer

Borderou

08.07.2021, ora: 09:30

Borderou rezultat completare dosare pentru  concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la Compartimentul Administrativ/Mentenanță din cadrul D.S.P.J. Brașov: post șofer

Borderou

06.07.2021, ora: 15:15

Rezultat selecție dosare de înscriere concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la Compartimentul Administrativ/Mentenanță din cadrul D.S.P.J. Brașov: post șofer

Borderou

06.07.2021, ora: 15:05

Rezultat selecție dosare de înscriere concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viață și Muncă – Colectiv Igiena Alimentului din cadrul D.S.P.J. Brașov – asistent medical

Borderou

06.07.2021

PROIECTUL CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607.

Rezultate selecție dosare Runda 7

Borderou

 

02.07.2021 ora: 09:30

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată de medic specialist, specialitatea sănătate publică din aparatul propriu în cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile.

22.06.2021, ora: 09:15

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la Compartimentul Administrativ/Mentenanță din cadrul D.S.P.J. Brașov:
 • Un post șofer la Compartimentul Administrativ/Mentenanță

Anunț/Bibliografie

22.06.2021, ora: 09:15

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, la Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viață și Muncă – Colectiv Igiena Alimentului din cadrul D.S.P.J. Brașov:
 • Un post asistent medical principal, specialitatea igienă ( PL)

 

Anunț/Bibliografie

16.06.2021 ora:16:00

Borderoul privind rezultatele în urma probesi scrise ale candidatilor inscrisi pentru ocuparea postului vacant de Medic primar medicina de laborator

Borderou

07.06.2021 ora:15.30

Borderoul privind rezultatele finale  ale candidațiilor pentru ocuparea, făra concurs, postului vacant de Referent 1A, din cadrul Compartimentului Scretariat/Registratură.

Borderou

07.06.2021 ora:15.15

Borderoul privind rezultatele în urma interviului ale candidațiilor pentru ocuparea, făra concurs, postului vacant de Referent 1A, din cadrul Compartimentului Scretariat/Registratură.

Borderou

04.06.2021 ora:14.00

Borderoul privind rezultatele obținute în urma analizei și selecției dosarelor de înscriere ale candidațiilor înscriși pentru ocuparea postului vacant funcție publică de execuție de consilier superior-specialitatea medic primar medicină generală din cadrul Compartimentului Asistență Medicală și Programe de Sănătate.

Borderou

04.06.2021 ora:11.15

Borderoul privind rezultatele în urma analizei și selecției dosarelor de înscriere ale candidațiilor pentru ocuparea, făra concurs, postului vacant de Referent 1A, din cadrul Compartimentului Scretariat/Registratură.

Borderou

02.06.2021, ora: 09:00

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS
  • Consilier, grad profesional superior- specialitatea medic primar medicină generală- la Compartimentul Asistență Medicală și Programe de Sănătate;

Detalii în: Anunț

 Bibliografie

 

28.05.2021, ora: 12:15

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

  • un post referent 1A, studii medii la Compartimentul Secretariat/Registratură;

Detalii în Anunț .

28.05.2021, ora: 12.10

ANUNȚ  CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC SPECIALIST- SPECIALITATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ

DSP Brașov organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de medic specialist, specialitatea sănătate publică din aparatul propriu în cadrul Departamentului Supraveghere în Sănătate Publică – Compartimentul Evaluare și Promovarea Sănătății.
Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute la art.6, alin (2) din Ordinul nr.869/2015 si se pot depune în termen de 15 de zile calendaristice de la apariția anunțului în publicația Viața Medicală, iar concursul se va organiza intr-o perioadă cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului .

Anunț

Tematica

20.05.2021 ora:11.45

Borderoul privind rezultatele obținute în urma interviului a candidatei înscrisa pentru ocuparea postului vacant de consilier superior-economist la compartimentul Statistică/Informatică în sănătate publică. Data probă :20.05.2021.

Borderou

19.05.2021 ora:13.15

Borderoul privind rezultatele obținute la contestația  probei scrise a candidatei înscrisa pentru ocuparea postului vacant de consilier superior-economist la compartimentul Statistică/Informatică în sănătate publică. Data probă scrisă- CONCURS:17.05.2021.

Borderou

18.05.2021 ora:13.00

Borderoul privind rezultatele în urma analizei și selecției dosarelor de înscriere ale candidațiilor pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de medic primar, specialitatea medicină de laborator din aparatul propriu în cadrul Laboratorului de Diagnostic și Investigare in Sănătate Publica – Diagnostic Microbiologic.

Borderou

18.05.2021 ora:09.30

Borderoul privind rezultatele obținute în urma desfășurarii probei scrise a candidațiilor înscriși pentru ocuparea postului vacant de consilier superior-economist la compartimentul Statistică/Informatică în sănătate publică. Data probă scrisă- CONCURS:17.05.2021.

Borderou

18.05.2021 ora:09.30

Borderoul privind rezultatele obținute în urma analizei și selecției dosarelor de înscriere ale candidațiilor înscriși pentru ocuparea postului vacant de consilier superior-economist la compartimentul Statistică/Informatică în sănătate publică. Data probă scrisă- CONCURS:17.05.2021.

Borderou

30.04.2021

ANUNȚ  CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA MEDICINĂ DE LABORATOR

DSP Brașov organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de medic primar, specialitatea medicină de laborator din aparatul propriu în cadrul Laboratorului de Diagnostic și Investigare in Sănătate Publica – Diagnostic Microbiologic.
Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute la art.6, alin (2) din Ordinul nr.869/2015 si se pot depune în termen de 15 de zile calendaristice de la apariția anunțului în publicația Viața Medicală, iar concursul se va organiza intr-o perioadă cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului .

Anunțul și tematica de concurs, AICI…

ANUNȚ  CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST – FUNCȚIE PUBLICĂ

Dată anunț: 16.04.2021

 

 

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

  • un post asistent medical (S) medicină generală la Compartiment Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile;
  • un post asistent medical principal ( PL) igienă la Compartimentul Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă – Colectiv Programe de Sănătate în Relația cu Mediul.

Detalii în Anunț .

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor – Asistent Medical Comunitar/Mediator Sanitar- Runda 6

 1. Cerere;
 2. Anunț;
 3. Lista AAPL – urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL – Asistenți medicali comunitar;
 4. Lista AAPL – urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL – Mediatori Sanitar.

Dosarele se depun la Secretariatul DSPJ Brașov, în perioada 11.01.2021 – 22.01.2021,

Persoană de contact- Dr.Șovăială Cristian, tel: 0749199420

Rezultatul selecției de dosare depuse pentru recrutarea și selecția specialiștilor MEDIATORI SANITARI\ASISTENȚI MEDICALI COMUNITARI

DETALII

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV angajează fără concurs, pe perioadă determinată :

 • 1 Chimist Principal ;

Detalii în Anunț.

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor – Asistent Medical Comunitar/Mediator Sanitar

 1. Cerere;
 2. Anunț;
 3. Lista AAPL – urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL – Asistenți medicali comunitar;
 4. Lista AAPL – urilor care au semnat protocolul SCI cu asumare HCL – Mediatori Sanitar.

Dosarele se depun la Secretariatul DSPJ Brașov, în perioada 11.01.2021 – 22.01.2021,

Persoană de contact- Dr.Șovăială Cristian, tel: 0749199420

Borderou privind rezultatele – 8 decembrie 2020

obținute în urma analizei și selecției dosarelor de înscriere ale candidaților înscriși pentru ocuparea, fără concurs, pe perioadă determinată a postului vacant de farmacist ]n cadrul Compartimentului Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile:

BORDEROU REZULTAT FINAL

BORDEROU REZULTAT INTERVIU

Borderou privind rezultatele

obținute în urma analizei și selecției dosarelor de înscriere ale candidaților înscriși pentru ocuparea, fără concurs, pe perioadă determinată a postului vacant de asistent medical (S), specialitatea medicină generală

BORDEROU

7 decembrie 2020

Borderou privind rezultatele

obținute în urma analizei și selecției dosarelor de înscriere ale candidaților înscriși pentru ocuparea, fără concurs, pe perioadă determinată a postului vacant de consilier superior-economist la Compartimentul Contabilitate.

BORDEROU

4 decembrie 2020

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV angajează fără concurs, pe perioadă determinată :

  • un post asistent medical ( S ) medicină generală;
  • un post farmacist

Detalii în Anunț .

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

  • un post functie publica de executie de consilier, qrad profesional superior-specialitatea economist la Compartiment Contabilitate

Detalii în Anunț .

Borderou rezultat selecție dosare 23.11.2020

pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (S), specialitatea medicină generală

Detalii…

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV angajează fără concurs, pe perioadă determinată :

 • 1 asistent medical ( S ) medicina generala ;
 • 1 farmacist

Detalii în Anunț .

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV angajează fără concurs, pe perioadă determinată :

• 1 medic specialist, în specialitatea epidemiologie la Compartiment Supraveghere Epidemiologica si control boli transmisibile .

Detalii în Anunț .

REZULTATE SELECTIE DOSARE – 16.10.2020

Rezultatele obținute la ocuparea fără concurs a posturilor de : Medic primar în specialitatea laborator, Asistent medical (S)-specialitatea laborator și Referent 1A – Compartimentul secretariat/registratură

Borderou rezultate selecție laborator 16.10.2020

Borderou rezultate selecție epidemiologie 16.10.2020

REZULTATE SELECTIE DOSARE – 15.10.2020

Candidații care au dosare admise pentru ocuparea postului asistent medical (S) specialitatea laborator  sunt rugați să se prezinte în data de 16.10.2020, ora 9:00 la sediul din Str. Mihail Kogalniceanu nr.11, et.5, în vederea susținerii interviului.

Borderou rezultate selecție laborator 15.10.2020

REZULTATE SELECTIE DOSARE – 15.10.2020

Candidații care au dosare admise pentru ocuparea postului de referent 1A sunt rugați să se prezinte în data de 16.10.2020, ora 10:00 la sediul din Str. Cuza Vodă nr. 28 în vederea susținerii interviului.

Borderou rezultate selecție ref 15.10.2020

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV angajează fără concurs, pe perioadă determinată :

– 2 asistenți medicali principali (PL) igienă și 1 asistent medical (S) medicină generală în cadrul Compartimentului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile,

– 1 medic specialist sănătate publică în cadrul Compartimentului de evaluare și promovare a sănătății,

– 1 Referent 1A, studii medii în cadrul Compartimentului Secretariat/ registratură

Detalii în Anunț .

ANUNȚ OCUPARE FĂRĂ CONCURS – MEDIC PRIMAR LABORATOR ȘI ASISTENT MEDICAL LABORATOR

Direcția de Sănătate Publică anunță rezultatele pentru ocuparea fără concurs a postului de referent 1A din cadrul compartimentului registratură/secretariat

Borderou rezultat interviu

Borderou rezultat selecție dosare

Direcția de Sănătate Publică anunță rezultatele pentru ocuparea fără concurs a postului de referent 1A din cadrul compartimentului registratură/secretariat

Borderou rezultat interviu

Borderou rezultat selecție dosare

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov – angajează, fără concurs, pe perioadă determinată un referent 1A-studii medii- la compartimentul registratură/secretariat

DETALII

Anunț angajare medic specialist sănătate publică

Direcția de Sănătate Publică Brașov anunță ocuparea fără concurs a unui post pentru specialitatea – Medic Specialist în Sănătate Publică

DETALII

Rezultat Selectie Dosare

Rezultate selecție dosare pentru concursul organizat în data de 19.08.2020

Deschide

Anunț – angajare fără concurs, pe perioadă determinată

Pentru detalii- deschide

Borderou rezultate selecție dosare – Asistent medical (S)

Rezultat selecție dosare

Anunț angajare – perioada determinată – asistent medical cu studii superioare

Anunț concurs

Anunț angajare – 2 posturi Medic specialist epidemiologie

Anunt

Medic specialist – igiena din aparatul propriu

Detalii concurs

Medic specialist

Examen pentru obtinerea titlului de medic specialist, martie 2019

EXAMEN  PENTRU  OBTINEREA  TITLULUI  DE MEDIC SPECIALIST ,
MARTIE 2019

Cerere

Publicatie 19-13-2020

Anunț 06.12.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de chimist și biolog.

descarcă …

Anunț 02.12.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Rezultatele FINALE ale selecției dosarelor pentru Asistenți Medicali Comunitari Sesiunea octombrie – decembrie 2019

descarcă 

Anunț 27.11.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Rezultatele selecției dosarelor pentru Asistenți Medicali Comunitari Sesiunea octombrie – decembrie 2019

descarcă …

Anunț 04.11.2019

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BRASOV

METODOLOGIE pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

Anunț 04.11.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Catalog definitiv cuprinzând punctele obținute de candidați la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de medic specialist medicină de laborator

descarcă …

Anunț 01.11.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Borderoul privind rezultatele obținute în urmă probei scrise ale candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de medic specialist medicină de laborator

descarcă …

Anunț de recrutare și selecție pentru a două rundă de selecție a personalului din asistență medicală comunitară

Anunț 16.10.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist, specialitatea medicină de laborator

descarcă …

Anunț 04.10.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de chimist

descarcă …

Anunț 16.09.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Borderoul dosarelor admise – concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist, specialitatea medicină de laborator

descarcă …

Anunț 30.08.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist, specialitatea medicină de laborator

descarcă …

Anunț 16.08.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de chimist

descarcă …

Anunț 07.08.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor care vor face parte din echipa comunitară integrată.

Anunț …
Cerere înscriere …
Lista AAPL …

Anunț 22.07.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

În atenţia Unităţiilor de Asistenţă Medicală din judeţul Braşov pentru examinarea ambulatorie a candidaţiilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule – vă facem cunoscută modificarea Ord.1162/2010 prin Ord.1049/05.07.2019.

descarcă …

Anunț 17.07.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Anunț privind rezultatele obținute în urmă analizei și selecției dosarelor depuse pentru concursul de ocuparea postului vacant de Inspector de Specialitate IA

descarcă …

Anunț 02.07.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, inspector de specialitate I A, specialitatea – studii juridice și administrative

descarcă …

Anunț 07.06.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Borderou privind rezultatul obținut în urmă interviului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal – igienă radiațiilor

descarcă …

Anunț 06.06.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

scoate la concurs un post de medic primar, specialitatea medicină muncii

descarcă …

Anunț 28.05.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Borderoul privind rezultatul obținut în urmă analizei dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical principal

descarcă …

Anunț 28.05.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

BORDEROUL PRIVIND REZULTATELE CONCURSULUI DIN DATĂ DE 03.06.2019 – pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal PL – Laborator Igienă Radiațiilor

descarcă …

Anunț 13.05.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical grad principal, din cadrul Laboratorului Igienă Radiațiilor

descarcă …

Anunț 12.04.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată de medic primar, specialitatea medicină muncii

descarcă …

Anunț 12.03.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Borderoul privind rezultatele obținute pentru ocuparea postului vacant de farmacist

descarcă …

Anunț 14.02.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Concurs pentru ocuparea postului vacant de farmacist

descarcă …

Anunț 06.02.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Borderoul privind rezultatele obținute pentru ocuparea postului vacant de farmacist

descarcă …

Anunț 28.01.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Borderoul privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului vacant de farmacist

descarcă …

Anunț 11.01.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Anunț angajare farmacist

mai mult …

Anunț 11.01.2019

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Anunț angajare medic primar specialitatea medicină muncii

mai mult …

Anunț 05.01.2018

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 republicată și ale HG nr. 611/2008, organizează examen pentru promovarea în grad superior pentru angajați, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Anunț mai mult …

Anunț 24.10.2017

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV

Regulamentul electoral pentru constituirea legală a primelor organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeutilor din România.

Regulament mai mult …

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support