Analize laborator efectuate de DSP Brașov

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorul de toxicologie din cadrul LDISP Brasov este abilitat de catre MS pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale in conformitate cu ordinul 1.093 din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale, respectiv ordinul 1.149 din 28  septembrie 2017 pentru modificarea si completarea Ord MS 1.093/2004

Laboratorul DISP BV – chimie/  toxicologie efectueaza testari conform metodologiei Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti; aceste determinari se efectueaza la locul de munca in scopul asigurarii protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor fizico-chimici.

Interpretarea rezultatelor se face conform hotararii nr. 584 din 2 august 2018, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru  asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor fizico-chimici, anexa 1.

In cadrul laboratorului de toxicologie din cadrul LDISP Brasov se pot efectua determinarile din tabelul atasat.

 

Determinari laborator toxicologie Tarif/Test(lei)
Biotoxicologie
Acetonă(urină) 40
Acid deltaaminolevulinic 50
Acid hipuric/metilhipuric(urină) 40
Acid mandelic 40
Acid tricloracetic(urină) 45
Carboxihemoglobină 55
Uroporfirine și coproporfirine 60
Fenoli liberi și conjugați 55
Tiocianați(urină) 40
Creatinină urinară 9
Determinări în aerul locurilor de muncă
Prelevare de probe de aer pe absorbitor 23/proba
Prelevare de probe de aer pe filtru MCE,cuarțuri,fibre de sticlă 25/probă
Prelevare de probe de aer pe tub absorbant sau filtru PTFE 35/proba
Pulberi inhalabile gravimetrice 60 (35+25*)
Pulberi respirabile 68 (43+25*)
Acetat de etil 63 (40+23*)
Acetonă 63 (40+23*)
Acetat de metil 63 (40+23*)
Acid acetic 63 (40+23*)
Acid azotic 63 (40+23*)
Acid clorhidric 68 (45+23*)
Acid fosforic 68 (45+23*)
Acroleină 63 (40+28*)
Alcool butiric 68 (45+23*)
Alcool etilic 68 (45+23*)
Alcool  izopropilic 68 (45+23*)
Alcool propilic 68 (45+23*)
Aluminiu 84 (59+25*)
Amoniac 68 (45+23*)
Benzen 80 (45+35*)
Benzină și carburanți 68 (45+35*)
Dioxid de carbon 68 (45+35*)
Dioxid de sulf 68 (45+23*)
Clor 72 (49+23*)
Monoxid de carbon-determinare cu tuburi detectoare Drager 80 (45+35*)
Dioxid de azot-determinare cu tuburi detectoare Drager 85 (50+35*)
Hidrogen sulfurat 80 (45+35*)
Fenol 68 (45+23*)
Formaldehidă 68 (45+23*)
Hidrocarburi alifatice 68 (45+23*)
Hidroxizi alcalini 68 (45+23*)
Hidrogen  sulfurat 80 (35+45*)
Metil-etil-cetonă 68 (45+23*)
Naftalină 73 (50+23*)
Oxizi de azot 80 (45+35*)
Percloretilenă 68( 45+23*)
Stiren 68 (45+23*)
Tetraclorura de carbon 68 (45+23*)
Toluen 80 (45+35*)
Izocianati 68 (45+23*)
Tricloretilenă 80 (45+35*)
Xilen 80 (45+35*)

* = tarif recoltare/proba
Tarifele sunt conform Ord. MS nr.3.421/11.11.2022, publicat in MO nr. 1118/21.11.2022

 

Lista de preturi analize toxicologie