Anunț privind colectarea medicamentelor expirate şi/sau neutilizate provenite de la populaţie

Print Friendly, PDF & Email

 

Conform prevederilor Legii nr. 269/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, la articolul 244, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:

“(6) Medicamentele expirate şi/sau neutilizate provenite de la populaţie vor fi colectate la spitale publice sau private, care sunt obligate să le primească în scopul eliminării lor finale.

(7) Costurile pentru desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la alin. (6) de către spitalele publice sau private se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Metodologia se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.”