Carantinare

Print Friendly, PDF & Email

ANUNȚ

 

TOATE SOLICITĂRILE SE ADRESEAZĂ CU CEL PUTIN 24 DE ORE ÎNAINTE DE ZIUA ȘI ORA SOLICITĂRII !

 • PERSOANELE IZOLATE (CONFIRMATE COVID-19) NU POT PĂRĂSI DOMICILIUL DE IZOLARE
 • PĂRĂSIREA DOMICILIULUI DE IZOLARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGISLAȚIEI PENALE, RESPECTIV “ZĂDĂRNICIREA COMBATERII BOLILOR” ȘI SE PEDEPSEȘTE CONFORM CODULUI PENAL, ART. 35.
 • PERSOANELE CARANTINATE 14 ZILE, SOSITE DIN ZONE CU RISC EPIDEMIOLOGIC RIDICAT (ZONA ROSIE), POT EFECTUA IN A 8- A ZI UN TEST RT-PCR, PENTRU VIRUSUL SARS CoV-2, CU SCOPUL SCURTARII PERIOADEI DE CARANTINARE (DUPA A 10 A ZI).
  – PERSOANELE CARANTINATE 14 ZILE, SOSITE DIN ZONE CU RISC EPIDEMIOLOGIC (ZONA GALBENA), POT EFECTUA UN TEST RT-PCR, PENTRU VIRUSUL SARS CoV-2, CU SCOPUL IESIRII DIN CARANTINA.
 • PERSOANELE CARANTINATE NU POT PĂRĂSI DOMICILIUL DE CARANTINA. PENTRU SITUAȚII SPECIALE PRECIZATE ÎN LEGISLAȚIA INCIDENTĂ ESTE NECESARA APROBAREA DSP BRAȘOV/ CJCCI BRAȘOV (vezi procedura de mai jos).

 

IMPORTANT!!!

 

 1. MĂSURA CARANTINĂRII PENTRU PERSOANELE CARE SOSESC DIN ȚĂRILE/ZONELE/TERITORIILE CU RISC EPIDEMIOLOGIC RIDICAT SE APLICĂ LA PUNCTELE DE TRECERE A FRONTIEREI ÎN ROMÂNIA (GRANIȚĂ/AEROPORT).
 2. POT SOLICITA DEROGARE/SUSPENDARE A MĂSURII DE CARANTINARE DE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV NUMAI PERSOANELE CARE AU ADRESA DE CARANTINARE DECLARATĂ ÎN JUDEȚUL BRAȘOV.
 3. EXCEPȚIILE DE LA CARANTINARE POT FI ACORDATE DE DSP AL JUDEȚULUI ÎN CARE SE AFLĂ PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI  NUMAI DACĂ SE PREZINTĂ DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN FUNCȚIE DE CRITERIUL EXCEPTAT.

 

CONDIȚII DE INTRARE ÎN ROMÂNIA

Începând cu data de 01.07.2021 a intrat în vigoare 

Hotarârea CNSU nr.43/01.07.2021 (link) 

Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată in data de 01.07.2021, prin Hotărârea CNSU nr.43/01.07.2021 (link)

(Lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie  măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România se actualizează săptămânal).

Hotarârea CNSU nr.51/26.07.2021 (link) – care modifică  Hotarârea CNSU nr.43/01.07.2021

 1. Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona verde nu se instituie măsura carantinei.
 2. Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona galbenă:
  • dacă prezintă test RT-PCR negativ efectuat cu cel mult 72h înaintea intrării în tara, nu se instituie măsura carantinării
  • dacă nu prezintă test RT-PCR negativ, se instituie măsura carantinării 14 zile cu posibilitatea solicitării efectuării testului pentru SARS CoV-2, în ziua a 8-a de carantină (cu respectarea procedurii aprobării suspendării temporare afișată pe site)
  • Persoanele care intră din zona galbenă, dacă nu prezintă la intrarea în țară rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR , iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
  • dacă au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, nu se instituie măsura carantinării;
  • daca au fost vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România, nu se instituie măsura carantinării.

3. Pentru persoanele care sosesc din zona roșie:

 • se carantineaza pentru o perioada de 14 zile cu posibilitatea solicitarii efectuarii testului pentru SARS CoV-2, in ziua a 8-a de carantina (cu respectarea procedurii aprobarii suspendarii temporare afisata pe site-ul DSP ).
 • pentru persoanele care sosesc din zona roșie NU se instituie măsură carantinării dacă prezintă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
 • pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, nu se instituie măsura carantinării;
 • persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

Nota: Toate situațiile de exceptări se regăsesc în Hot.43/2021.

 

IMPORTANT:

 

Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India se aplică doar următoarele excepții de la măsura carantinei:

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;

b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;

d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA EXCEPTĂRII DE LA MĂSURA CARANTINĂRII:

(Extras din Hot. CNSU nr. 43/2021)

 

Art.7 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau a documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.

 (2) Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

 (3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

 

EXCEPȚII DE LA MĂSURA CARANTINĂRII

Lista cazurilor exceptate de la măsura carantinării se regăsește la:

 1. Hotararea CNSU Nr.43/2021, Art.4(1) pentru persoanele care sosesc din zona galbena
 2. Hotararea CNSU Nr.43/2021, Art.5(1) pentru persoanele care sosesc din zona roșie, cu excepția următoarelor țări: Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India, pt. care se aplica art. 9.
 3. Hotararea CNSU Nr.43/2021, Art.6  pentru persoanele contact direct cu persoanele confirmate pozitiv

     NOTA:     1.     Exceptarea de la măsura carantinării se aplică numai persoanelor care prezintă documente justificative în funcție de criteriul exceptat prevăzut în lege.

 

 

PROCEDURI:

 

Condiții și criterii de suspendare temporară a măsurii de carantinare

Documentele necesare pentru derogare/suspendare de la măsura de carantinare
se vor trimite prin e-mail la adresele:  secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com

(actualizare 02.07.2021)