Comunicat de presă 10.07.2023

Print Friendly, PDF & Email

 

 

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV
Serviciul de Control în Sănătate Publică
str.M.Kogalniceanu nr.11, bl.C, et.6 – Brasov
tel./fax.: 0368-001020
e-mail:  inspectia_brasov@yahoo.com

Comunicat presa

10.07.2023

 

 

Ca urmare a evenimentului declanșat într-un Complex turistic din Cheia, com.Moieciu, jud.Brașov, în data de 27.06.2023 (focar toxiinfecție alimentară cu 29 pacienți) comunicăm:

  • în unitatea respectivă a fost declanșat un focar de TIA, cu 29 copii internați în trei unități sanitare cu paturi din județul Brașov, având diagnostic de TIA (27 copii) și Sindrom vărsătură, sindrom deshidratare acută (primii doi pacienți).
  • La momentul prezentului comunicat, unitatea – Restaurant – Cheia, com. Moieciu și sursa de apa aferentă acestuia sunt închise, până la remedierea deficiențelor constatate.

Măsuri:

  • sancțiune cu amendă contravențională cf HG 857/2011 art. 43 lit.b – 2000 lei
  • sancțiune cu amendă contravențională cf HG 857/2011 art.7 lit.g si art 41 lit.c – 20.000 lei.
  • termen imediat pentru efectuarea curațeniei curente și dezinfecției generale a întregii unități
  • s-au recoltat teste de sanitație și probe de apă potabilă.
  • tot personalul blocului alimentar va fi resupus analizelor medicale (examen coprobacteriologic, exudat faringian) și va fi evaluat de către medicul de medicina muncii înainte de a intra în unitate.
  • s-a suspendat activitatea pentru restaurant – Cheia, com.Moieciu și pentru obiectivul: Captare, tratare, distribuție apă potabilă – Cheia, com.Moieciu,

 

Director executiv,
Dr. Claudia Bularca

 

Inspector Sanitar Sef,
Dr. Lavinia Buvnariu