Contracte si achizitii

Print Friendly, PDF & Email

Atribuții:
Comp.Achiziții Publice al DSPJ Brașov, desfășoară următoarele activități specifice:

 • solicită tuturor serviciilor ,birourilor și compartimentelor DSPJ Bv. necesarul de produse și servicii pentru anul următor, în vederea centralizării .
 • întocmește Programul anual al achizițiilor publice pentru anul următor în formă prevăzută de lege ,verifică corectitudinea încadrării în codurile CPV ale fiecărei grupe de produse și servicii .
 • înaintează conducerii instituției formularele completate în vederea aprobării.
 • colaborează cu compartimentele DSPJBv.,aprovizionare ,buget , financiar-contabilitate și celelalte compartimente în vederea desasurarii acțiunilor de încheiere de contracte de furnizare produse și de servicii.

Obiectivele urmărite sunt.:

 • respectarea prevederilor legale în ceea cec privește derularea activității compartimentului Achiziții Publice.
 • utilizarea formularelor prevăzute de lege.
 • încadrarea în sumele alocate prin bugetul anual.

Programul de lucru:

 • 8-16 de luni până vineri.

Legislația:
Legislația folosită este cea specifică activității comp.Achiziții Publice respectiv,

 • OUG 76/2010 de actualizare a OUG 34/2006
 • OUG 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice.
 • Hotărârea 198/2008, pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice prin mijloace electronice din OUG34/2006
 • OUG 94/2007 ,pentru modificarea și completarea OUG 34/2006
 • H.G. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la AtribuIrea contractelor de achiziții publice din OUG 34/2006
 • Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006
 • HG 166o/2006 privind aprobare Normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice prin mijloace electronice din OUG 34/2006
 • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor dre achiziții publice, contracte de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Contracte atribuite in anul 2009