INSTRUCȚIUNE privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

Print Friendly, PDF & Email

INSTRUCȚIUNE privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

Văzând Referatul Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate nr. 161 din 5.01.2023 și Adresa Institutului Național de Sănătate Publică nr. 117 din 4.01.2023,

în temeiul art. 2 alin. (6) și al art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite prezenta instrucțiune.

Art. 1. — Având în vedere creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire prin gripă și depășirea mediei pe 5 sezoane anterioare, se instituie starea de alertă epidemiologică determinată de gripă.

Art. 2. — În vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirilor prin gripă și alte infecții virale respiratorii, începând cu data prezentei instrucțiuni, la nivelul unităților sanitare se aplică următoarele măsuri:

a) limitarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, pe baza analizei efectuate de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 3.670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice;

b) realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie sau efectuarea de activități ce nu implică interacțiunea cu pacienții;

c) purtarea echipamentului de protecție adecvat, respectiv măști, mănuși, halate, atât de către vizitatori, cât și de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții;

d) asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute;

e) asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa cu/fără diagnostic de laborator;

f) asigurarea condițiilor pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat;

g) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestora de către personalul medico-sanitar;

h) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de antiseptice și dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a mâinilor și a suprafețelor;

i) respectarea protocoalelor de management al cazului de gripă, al contacților și al focarelor de îmbolnăvire.

Art. 3. — La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate se recomandă:

  1. a) evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil;
  2. b) utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată;
  3. c) realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie;
  4. d) încurajarea vaccinării antigripale a personalului.

Art. 4. — Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor colabora cu inspectoratele școlare din teritoriu, în vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile/instituțiile de învățământ, după cum urmează:

a) realizarea triajului zilnic în colectivitățile școlare;

b) informarea părinților sau aparținătorilor legali privind semnele și simptomele infecțiilor respiratorii;

c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor;

d) aerisirea periodică a încăperilor;

e) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință;

f) recomandarea utilizării măștii de protecție de către cadrele didactice și, eventual, de către elevi și studenți.

Art. 5. — Măsuri generale recomandate pentru populație sunt:

a) consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea și eventuale investigații suplimentare;

b) adresarea la centrele de evaluare/centrele de permanență organizate la nivelul județului;

c) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință;

d) menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului;

e) evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție;

f) continuarea vaccinării antigripale, în special pentru populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicații ale gripei — persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate, persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace.

Art. 6. — Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni.

Art. 7. — Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

București, 5 ianuarie 2023.

Nr. 161.