Servicii de laborator

Print Friendly, PDF & Email

 

 

LISTA SERVICII EFECTUATE în CADRUL LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC și INVESTIGARE în SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

 1. Laborator microbiologie

– Microbiologie sanitară (analiza apa potabila și de îmbăiere) – analizele se efectuează la cererea beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, la solicitarea serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc, în cadrul anchetelor epidemiologice sau în cadrul programelor nationale și locale de sănătate:

 • Numărare de colonii la 22°C
 • Numărare de colonii la 37°C
 • Bacterii coliforme
 • Escherichia coli
 • Enterococi intestinali
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Clostridium perfringens
 • Salmonella spp
 • Analiza microbiologica a apei de îmbăiere

-Serologie: analizele se efectuează în cadrul programului național de HIV:

 • Examen serologic pentru HIV – metoda ELISA

Controlul bacteriologic pentru unitățile sanitare: analizele se efectuează la cererea beneficiarilor, persoane juridice, la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, la solicitarea serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, în cadrul anchetelor epidemiologice, în cadrul programelor naționale și locale de sănătate precum și în cadrul acțiunilor tematice:

 • Eficiența sterilizării
 • Menținerea sterilizării
 • Soluții perfuzabile
 • Catgut chirurgical
 • Condiții igienico-sanitare
 • Aeromicroflora

Microbiologie și parazitologie: analizele se efectuează la cererea beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, la solicitarea serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, în cadrul anchetelor epidemiologice , în cadrul programelor naționale și locale de sănătate precum și în cadrul acțiunilor tematice:

 • Exudat faringiam
 • Exudat nazal
 • Coprocultura
 • Urocultura
 • Examen coproparazitologic

Expertiza condițiilor de igienă prin indicatori microbiologici (în industria alimentară): analizele se efectuează la cererea beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, la solicitarea serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, în cadrul anchetelor epidemiologice, în cadrul programelor naționale și locale de sănătate precum și în cadrul acțiunilor tematice:

 • Recipienți
 • Suprafețe
 • Aeromicroflora
 • Număr total de germeni
 • Drojdii și mucegaiuri
 • Mâini personal

 

Laborator biologie moleculară:

 • Testarea prin metoda RT-PCR în vederea diagnosticului infectiei cu virusul SarsCov-2
 • Testarea se face în cadrul programului național de sănătate, conform metodologiei

 

 1. Laborator chimie sanitare/toxicologie

Laborator chimie sanitară – analiza apă potabilă și de îmbăiere: analizele se efectueaza la cererea beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, la solicitarea serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc, în cadrul anchetelor epidemiologice sau în cadrul programelor naționale și locale de sănătate:

 • Nitriți
 • Nitrați
 • Amoniu
 • Clor rezidual liber
 • Clor rezidual total
 • Conductivitate
 • Duritate
 • Ph
 • Turbiditate
 • Cloruri
 • Aluminiu
 • Fier

 

-Laborator toxicologie – este abilitat de către MS pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale în conformitate cu ordinul 1.093 din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale, respectiv ordinul 1.149 din 28 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea Ord MS 1.093/2004. Laboratorul de toxicologie efectuează testări conform metodologiei Institutului National de Sănătate Publică București; aceste determinări se efectuează la locul de muncă în scopul asigurării protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici. Interpretarea rezultatelor se face conform hotărârii nr. 584 din 2 august 2018, privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, anexa 1:

 • Formaldehidă, acid cianhidric și cianuri, cetone alifatice, acroleină, esterii acidului acetic, uleiuri minerale, stiren, tetracloro-etilenă, tricloroetilenă, hidrocarburi alifatice, ozon, fenol, clor, acid clorhidric, acid fosforic, naftalină, toluilen-2,4-diizocianat, alcool etilic, alcool izobutilic, dioxid de sulf , amoniac
 • Pulberi inhalabile, pulberi respirabile
 • Determinări biotoxicologice: acid hipuric și acid metil hipuric, fenoli, acid tricloracetic, sulfat index, acid delta aminolevulinic, acid mandelic, acetonă, creatinină
 • Monoxid de carbon, oxizi de azot