Ordinul 3120/2023 – compensare vaccinare

Print Friendly, PDF & Email

Ordinul 3120/2023 pentru aprobarea segmentelor populaţionale care beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunităţii active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile

Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordinul 3120/2023 din 2023.09.15

Versiune de la: 15 septembrie 2023

Intră în vigoare: 15 septembrie 2023

 

Văzând Referatul de aprobare nr. AR/16.652 din 12.09.2023 al Direcţiei generale sănătate publică şi programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere art. 242 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1

Segmentele populaţionale care beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare 50% din preţul de referinţă a DCI-urilor corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunităţii active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, de care beneficiază unele segmente populaţionale în tratamentul ambulatoriu, cuprinse în sublista E – secţiunea E1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

a)pentru vaccinarea împotriva gripei: persoane cu vârsta >/= 45 de ani şi < 65 de ani, fără boli cronice;

b)pentru vaccinarea împotriva infecției cu HPV: femei cu vârsta >/= 19 ani și </= 45 de ani.

Art. 2

Segmentele populaţionale care beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare 100% din preţul de referinţă a DCI-urilor corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunităţii active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, de care beneficiază unele segmente populaţionale în tratamentul ambulatoriu, cuprinse în sublista E – secţiunea E2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

a)pentru vaccinarea împotriva gripei:

1.copii cu vârsta >/= 6 luni şi < 19 ani;

2.gravide;

3.persoane cu vârsta >/= 19 ani şi < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situaţii:

3.1.boli cardiovasculare cronice;

3.2.boli respiratorii cronice;

3.3.boli renale cronice;

3.4.boli hepatice cronice;

3.5.boli neurologice cronice;

3.6.boli metabolice;

3.7.boli oncologice;

3.8.boli autoimune;

3.9.malformaţii congenitale;

3.10.obezitate;

3.11.asplenie;

3.12.persoane cu infecţie HIV/SIDA;

3.13.terapie imunosupresoare;

3.14.transplant;

3.15.imunosupresie congenitală;

4.persoane cu vârsta de peste 65 de ani;

5.personal de specialitate medico-sanitar şi auxiliar;

b)pentru vaccinarea împotriva infecţiei pneumococice:

1.copiii cu vârsta < 19 ani, născuţi înainte de 1.10.2017;

2.persoane cu vârsta >/= 19 ani şi < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situaţii:

2.1.persoane cu infecţie HIV/SIDA;

2.2.asplenie;

2.3.siclemie;

2.4.boli respiratorii cronice;

2.5.boli renale cronice;

2.6.implant cohlear;

2.7.terapie imunosupresoare;

2.8.transplant;

2.9.imunosupresie congenitală;

2.10.drenaj ventricular extern;

2.11.diabet zaharat;

2.12.boli cardiovasculare;

2.13.hepatopatii cronice;

2.14.leucemii, limfoame, mielom multiplu;

3.persoane cu vârsta >/= 65 de ani;

4.personal de specialitate medico-sanitar şi auxiliar;

c)pentru vaccinarea împotriva infecţiei meningococice:

1.persoane cu vârsta >/= 6 luni şi < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situaţii:

1.1.persoane cu infecţie HIV/SIDA;

1.2.asplenie;

1.3.siclemie;

1.4.boli oncologice;

1.5.terapie imunosupresoare;

1.6.transplant;

1.7.imunosupresie;

1.8.deficienţe persistente de componente ale complementului, pacienţi care primesc recomandarea de tratament cu inhibitori de complement (anticorpi monoclonali umanizaţi), de exemplu: pacienţii cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), miastenia gravis generalizată (MGg) şi tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO);

2.persoane cu vârsta >/= 65 de ani;

d)pentru vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV:

– persoane cu vârsta >/= 11 ani şi < 19 ani;

e)pentru vaccinarea împotriva difteriei, tetanosului şi pertusiss-ului (tusei convulsive):

1.gravide: se recomandă vaccinarea cu vaccin combinat difteric-tetanic-pertussis acelular – dTpa, adsorbit;

2.rapel la fiecare 10 ani de la doza anterioară, pentru adulţi;

3.persoane cu transplant medular/de celule stem hematopoetice;

4.contacţii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant;

f)pentru vaccinarea împotriva hepatitei B:

1.persoane dializate nevaccinate înainte de 1995 sau pacienţi dializaţi cronic care necesită doze booster documentate serologic;

2.persoane cu infecţie HIV/SIDA;

3.persoane cu transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană;

4.persoane care beneficiază de terapie imunosupresoare;

5.contacţii direcţi ai cazurilor confirmate cu hepatită B;

6.persoane cu hepatopatii cronice: hepatită C, ciroză, ficat nonalcoolic, hepatită autoimună, nivel persistent al ALT/AST de 2 ori mai mare decât normalul;

7.persoane cu asplenie;

8.persoane din grupa de vârstă 19-59 de ani cu diabet zaharat; pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani recomandarea rămâne la latitudinea medicului curant;

9.persoane cu boli ereditare predispozante pentru ciroza hepatică: boala Wilson, deficit de alpha-1 antitripsină, hemocromatoză;

10.personal de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar nevaccinat sau cu nivel al Ac antiHBs mai mic de 10 UI, după 3 doze de vaccin hepatitic B;

g)pentru vaccinarea împotriva varicelei:

– contacţii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană;

h)pentru vaccinarea împotriva rujeolei-oreionului-rubeolei:

1.persoane cu transplant medular;

2.contacţii fără titru detectabil de anticorpi (IgG) ai persoanelor cu transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.

Art. 3

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Adriana Pistol,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 832 din data de 15 septembrie 2023

 

Descarca in format pdf