Metodologie pentru calcularea incidenței infecției Covid-19

Print Friendly, PDF & Email

(pe baza instrucțiunilor din Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 22 din 08.04.2021)

“Prin incidenţa cumulată la 14 zile se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al  Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate şi se transmite şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în aplicația “corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10:00, pe platforma “alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidență conform formulei de la pct. 79.

Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre (Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 22 din 08.04.2021) se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.”

ATENȚIE! Numărul de persoane pozitive la nivel de județ Brașov sau Municipiu Brașov reprezintă numărul de persoane care au declarat că s-au infectat pe teritoriul jud. sau mun. Brașov, până în urmă cu 3 zile! Dintre acestea, o parte sunt izolate sau internate în jud. Brașov, iar o alta parte sunt izolate în alte județe. 

 

Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 22 din 08.04.2021