Programe Naționale de Sănătate Publică – 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au emis în  25 martie 2022, Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate publică (Ordin 964/2022)– inclusiv Normele tehnice.

Documentul stabilește cadrul legislativ pentru continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare, dezvoltarea acestora pentru includerea unor noi beneficiari. Vor fi introduse noi programe și activități și se va renunța la altele care, în urma evaluării, nu și-au mai dovedit eficiența.

Conform actului normativ, Ministerul Sănătăţii va asigura coordonarea, derularea şi finanţarea din bugetul MS a 13 programe naționale de sănătate publică, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate va derula și finanța din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate 15 programe naționale de sănătate curative.

În cadrul programelor nationale de sănătate derulate de Ministerul Sănătății s-a introdus Programul naţional de screening organizat pe baze populaționale pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice cu:

  1. a) Subprogramul de screening pentru cancerul de col uterin;
  2. b) Subprogramul de screening pentru cancerul de sân;
  3. c) Subprogramul de screening pentru cancerul colorectal;
  4. d) Subprogramul de screening pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D care se desfășoară în regim pilot finanțat din fonduri externe nerambursabile.

Programul naţional de management al registrelor naţionale a încetat fiind înlocuit cu proiectul “Sistem Informatic pentru registrele de sănătate- RegIntermed” finanțat din fonduri externe nerambursabile.

Pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în anul 2022, bugetul aprobat este în sumă de 5.952.000 mii lei, iar creditele de angajament aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative sunt în sumă de 8.592.881,00 mii lei.

In 18 mai 2022 a fost emis Ordinul nr. 1392/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022, care aduce o serie de amendamente la Normele tehnice.

Astfel, activitatea in cadrul PNS se efectueaza, incepand din 1 aprilie 2022 pe baza unor noi contracte încheiate între unitățile sanitare și Direcțiile de Sănătate Publică (atât cabinete de medicina familiei, cât și unități sanitare cu paturi, aboratoare etc.)