conditii suspendare

Print Friendly, PDF & Email

CONDIȚII ȘI CRITERII DE SUSPENDARE TEMPORARĂ A MĂSURII DE CARANTINARE

 

CRITERII

  1. Suspendarea temporară a măsurii de carantinare se poate solicita în baza documentelor justificative în următoarele situații:
    • pentru participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces,
    • pentru deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă)

ATENȚIE: NU SE APROBĂ SUSPENDARE TEMPORARĂ PENTRU PROGRAMĂRI LA CONSULTAȚII SAU ANALIZE MEDICALELE CURENTE!!!

    • pentru preschimbare documente de identitate (carte de identitate și/sau pașaport)
  1. Analiza situațiilor prevăzute mai sus este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției (CJCCI) și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.

 

PROCEDURĂ PENTRU OBȚINEREA SUSPENDĂRII TEMPORARE A MĂSURII DE CARANTINARE

SOLICITARE SUSPENDARE TEMPORARA PENTRU URGENTE MEDICALE SOLICITARE SUSPENDARE TEMPORARA PENTRU PARTICIPAREA LA EVENIMENTE FAMILIALE SOLICITARE SUSPENDARE CARANTINARE PENTRU RIDICAREA SAU PRESCHIMBAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ȘI/SAU PAȘAPORTULUI
PRECIZARE: Nu se aprobă suspendarea temporară pentru consultații curente, decât pentru URGENȚE MEDICALE (intervenții/ tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare: dializă, afecțiuni oncologice, etc.) NUMAI DACĂ SUNT DOVEDITE CU DOCUMENTE MEDICALE AUTENTICE

 

Cerere în care se specifică: nume, prenume, CNP, domiciliul, nr. de telefon, urgență medicală, spitalul unde vă adresați (localitate) ziua, ora și intervalul de timp, mijlocul de transport folosit.

 

Se anexează obligatoriu:

-documente medicale justificative ale afecțiunii medicale și care să dovedească celeritatea suspendării

-copia CI/pașaport

-copia deciziei de carantinare

Cerere care trebuie să cuprindă: nume, prenume, CNP, domiciliul, nr. de telefon, în care se menționează evenimentul (căsătorie, deces) și în care se specifică: ziua, intervalul de timp, localitatea unde are loc evenimentul, gradul de rudenie, mijlocul de transport.

 

Se anexează:

-copia certificatului de deces, iar în cazul căsătoriei- document care atestă programarea acestui eveniment,

– copia cărții de identitate/pașaport,

-copia deciziei de carantinare

Cerere care să cuprindă: nume, prenume, CNP, nr. de telefon, domiciliul de carantinare, motivul solicitării (depunere documente sau ridicare acte), data și ora programării pentru prezentare la instituțiile publice care eliberează astfel de documente, mijlocul de transport.

 

Se anexează:

-copia CI/pașaport,

-copia deciziei de carantinare

 

Nota: Cererile și documentele menționate în procedură se trimit la DSP Brașov și CJCCI Brașov, pe adresele de e-mail: secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com