Exceptii UK

Print Friendly, PDF & Email

EXCEPȚII SPECIFICE PENTRU PERSOANELE SOSITE DIN REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD

  1. Sunt exceptate de la măsura carantinei aplicabilă persoanelor care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanelor contact direct ale unei persoane confirmate, acele persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doză până la data contactului direct sau până la data intrării în România. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doză se va realiza prin intermediul documentului emis (pe baza prezentării certificatului de vaccinare) de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării. Pentru aceste persoane nu este necesară prezentarea unui test negativ pentru SARS-CoV-2 la momentul intrării pe teritoriul României.
  2. Sunt exceptate de la măsura de carantinare, persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară. (copia buletinului de analiză a unui test negativ RT-PCR (ATENȚIE!!! NU TEST ANTIGEN RAPID) și copie a cărții de identitate/pașaport).
  3. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, pe baza ordinului de deplasare în interes profesional;
  4. conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului; pe baza ordinului de deplasare în interes profesional;
  5. conducătorii auto de la c) și d) și care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu , pe baza ordinului de deplasare în interes profesional;
  6. piloții de aeronave şi personalul navigant;
  7. persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
  8. membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora, pe baza actelor
  9. personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităților competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, 96 I din 24 martie 2020.