Procedura

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURĂ PENTRU DEROGAREA DE LA MĂSURA DE CARANTINARE ÎN CAZUL PĂRĂSIRII ROMÂNIEI ÎNAINTE DE FINALIZAREA PERIOADEI DE CARANTINARE

 

Se transmit la DSP Brașov pe adresa de e-mail: derogari@dspbv.ro următoarele acte:

 1. Cerere în care se specifică:
  • numele și prenumele complet al persoanei solicitante
  • codul numeric personal (CNP)
  • adresa de domiciliu,
  • numărul de telefon,
  • țara unde dorește să călătoarească
  • data plecării – se specifică ziua, luna, anul, și ora plecării
  • aeroportul de pe care pleacă din România.

Pentru verificarea și analizarea datelor înscrise în cerere, se anexează următoarele documente:

  • copie după cartea de identitate sau după pașaportul persoanei solicitante
  • copia deciziei de carantinare emisă de DSP pentru persoana solicitantă
  • copia biletului de avion (ATENȚIE!!! – NU SE ACCEPTĂ REZERVAREA), a biletului de călătorie în cazul autobuzelor/autocarelor sau copie a biletului de tren, după

În cazul părăsirii României cu mașina personală sau autoturism particular, se vor anexa cererii următoarele documente:

 • Declarație pe proprie răspundere în care se va specifica:
  • numărul de înmatriculare al mașinii cu care se efectuează călătoria,
  • data plecării – ziua, luna, anul și ora plecării,
  • punctul de frontieră tranzitat la ieșirea din România
  • intervalul orar în care se intenționează trecerea prin frontieră.