Procedura

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURĂ PENTRU DEROGAREA DE LA MĂSURA DE CARANTINARE ÎN CAZUL PĂRĂSIRII ROMÂNIEI ÎNAINTE DE FINALIZAREA PERIOADEI DE CARANTINARE

 

Se transmit la DSP Brașov și CJCCI Brașov pe adresele de e-mail: secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com următoarele acte:

 1. În cazul părăsirii României cu avionul: Declarație pe proprie răspundere in care se specifică:
  • numele și prenumele complet al persoanei solicitante
  • codul numeric personal (CNP)
  • adresa de domiciliu,
  • numărul de telefon,
  • țara unde dorește să călătorească
  • data plecării – se specifică ziua, luna, anul, și ora plecării
  • aeroportul de pe care pleacă din România.

Pentru verificarea și analizarea datelor înscrise în cerere, se anexează următoarele documente:

  • copie după cartea de identitate sau după pașaportul persoanei solicitante
  • copia deciziei de carantinare emisă de DSP pentru persoana solicitantă
  • copia biletului de avion (ATENȚIE!!! – NU SE ACCEPTĂ REZERVAREA).

2. În cazul părăsirii României cu mașina personală sau autoturism particular, se vor anexa cererii următoarele documente:

 • Declarație pe proprie răspundere în care se va specifica:
  • numărul de înmatriculare al mașinii cu care se efectuează călătoria,
  • data plecării – ziua, luna, anul și ora plecării,
  • punctul de frontieră tranzitat la ieșirea din România
  • intervalul orar în care se intenționează trecerea prin frontieră.

Pentru verificarea și analizarea datelor înscrise în cerere, se anexează următoarele documente:

 • copie după cartea de identitate sau după pașaportul persoanei solicitante
 • copia deciziei de carantinare emisă de DSP pentru persoana solicitantă
 • copia biletului de călătorie în cazul autobuzelor/autocarelor sau copie a biletului de tren, după caz

 

Precizăm că, nerespectarea solicitării și a declarației de părăsire a României, intră sub incidența Codului Penal, art. 35, prin încălcarea legislației și respectiv, zădărnicirea combaterii bolii. Atât solicitarea cât și aprobarea se transmit către CJCCI și Poliție pentru informare și verificarea respectării acestora.