Procedura

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURĂ PENTRU SUSPENDAREA TEMPORARĂ A MĂSURII DE CARANTINARE ÎN ZIUA A 8-A PENTRU EFECTUAREA TESTULUI RT-PCR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE REZULTATUL TESTULUI ESTE NEGATIV, DEROGARE DE LA MĂSURA CARANTINĂRII DUPĂ ZIUA A 10-A (DIN ZIUA A 11-A), PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE CARE NU PREZINTĂ SIMPTOME ASOCIATE COVID-19, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID-19:

 

EXCEPȚII:

 1. Persoanele confirmate cu COVID-19, NU beneficiază de aceste măsuri de derogare/suspendare temporară a măsurii de carantină.

 

CONDIȚII:

 1. Persoanele care sosesc în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și care intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
 2. Persoana carantinată, care nu prezintă simptome specifice COVID-19, se va programa pentru efectuarea unui test pentru depistarea SARS-Cov-2 la una din unitățile sanitare/laboratoarele acreditate în ziua a 8-a de carantinare (calculată inclusiv cu prima zi de carantină).
 3. Se solicită la DSP Brașov și CJCCI Brașov suspendarea temporară a măsurii de carantinare pentru efectuarea testului astfel:

a) Se trimite la DSP Brașov, cu cel puțin 24 de ore înainte de data programării testării, prin e-mail, la adresa: secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com, o cerere care va conține:

 • numele și prenumele solicitantului,
 • codul numeric personal (CNP)
 • domiciliul declarat pentru carantină
 • numărul de telefon al persoanei solicitante
 • denumirea centrului de recoltare/testare la care s-a programat persoana solicitantă și adresa
 • data programării – ziua, luna, anul – și ora programării,
 • mijlocul de transport utilizat pentru deplasare de la domiciliu de carantinare la centrul de recoltare/testare și înapoi, pe cea mai scurtă rută.

b) Pentru analizarea și verificarea datelor înscrise în cerere se anexează cererii următoarele documente:

   • decizia de carantinare
   • copia după cartea de identitate sau pașaport.

c)  Dacă rezultatul testului este negativ și persoana nu prezintă simptomatologie specifică COVID-19, va transmite la DSP Brașov, prin e-mail la adresele secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com, o cerere pentru ieșire din carantină după ziua a 10-a de la data instituirii măsurii de carantinare (începând cu ziua a 11-a) la care se anexează următoarele documente:

   • Rezultatul testului RT-PCR
   • Declarație pe proprie răspundere că persoana solicitantă nu prezintă simptome specifice COVID-19.

 

 

(actualizare 24.05.2021)