Procedura

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURĂ PENTRU SUSPENDAREA TEMPORARĂ A MĂSURII DE CARANTINARE ÎN ZIUA A 8-A PENTRU EFECTUAREA TESTULUI RT-PCR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE REZULTATUL TESTULUI ESTE NEGATIV, DEROGARE DE LA MĂSURA CARANTINĂRII DUPĂ ZIUA A 10-A (DIN ZIUA A 11-A), PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE CARE NU PREZINTĂ SIMPTOME ASOCIATE COVID-19, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID-19:

 

EXCEPȚII:

A.-Persoanele confirmate cu COVID-19, nu beneficiază de aceste măsuri de derogare/suspendare temporară a măsurii de carantină.

B.-Persoanele carantinate:

CONDIȚII:

 1. Persoanele care sosesc în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat (zona roșie), și care intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
 2. Persoanele care sosesc în România din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic (zona galbenă) și care intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină dacă efectuează un test RT-PCR pentru SARS-CoV-2,  iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
 3. Persoana carantinată, din zona roșie, care nu prezintă simptome specifice COVID-19, se va programa pentru efectuarea unui test RT-PCR pentru depistarea SARS-Cov-2 la una din unitatile sanitare/laboratoarele acreditate în ziua a 8-a de carantinare (calculata inclusiv cu prima zi de carantina)
 4. Persoana carantinată, din zona galbena, care nu prezintă simptome specifice COVID-19, se poate programa pentru efectuarea unui test RT-PCR pentru depistarea SARS-Cov-2 la una din unitățile sanitare/laboratoarele acreditate (calculata inclusiv cu prima zi de carantina), din ziua intrării în țară.

Se solicită la DSP Brașov și CJCCI Brașov suspendarea temporară a măsurii de carantinare pentru efectuarea testului RT – PCR, astfel:

a) Se trimite la DSP Brașov și CJCCI Brașov , cu cel puțin 24 de ore înainte de data programării testării, prin e-mail, la adresele: secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com, o cerere care va conține:

 • numele şi prenumele solicitantului,
 • codul numeric personal (CNP)
 • domiciliul declarat pentru carantină – numărul de telefon al persoanei solicitante
 • denumirea unității sanitare de recoltare/ testare la care s-a programat persoana solicitantă și adresa
 • data programării – ziua, luna, anul – și ora programării,
 • mijlocul de transport utilizat pentru deplasare de la domiciliu de carantinare la unitatea sanitara de recoltare/testare și înapoi, pe cea mai scurtă rută.

b) Pentru analizarea și verificarea datelor înscrise în cerere se anexează cererii următoarele documente:

 • decizia de carantinare
 • copia după cartea de identitate sau pașaport.

c) Dacă rezultatul testului RT-PCR pentru depistarea SARS-CoV-2 este negativ și persoana nu prezintă simptomatologie specifică COVID-19, va transmite la DSP Brașov si CJCCI Brașov, prin e-mail la adresele secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com, o cerere pentru ieșire din carantină după ziua a 10-a de la data instituirii măsurii de carantinare (începând cu ziua a 11-a), pt. cei din zona roșie, respectiv de la data comunicării rezultatului pentru cei din zona galbena, la care se anexează următoarele documente:

 • Rezultatul testului RT- PCR efectuat pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2
 • Declarație pe proprie răspundere că persoana solicitantă nu prezintă simptome specifice COVID-

 

(actualizare 02.07.2021)