Procedura

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURĂ PENTRU SUSPENDAREA TEMPORARĂ A MĂSURII DE CARANTINARE ÎN ZIUA A 8-A PENTRU EFECTUAREA TESTULUI RT-PCR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE REZULTATUL TESTULUI ESTE NEGATIV, DEROGARE DE LA MĂSURA CARANTINĂRII DUPĂ ZIUA A 10-A (DIN ZIUA A 11-A), PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE CARE NU PREZINTĂ SIMPTOME ASOCIATE COVID-19, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID-19:

 

EXCEPȚII:

 1. Persoanele cu simptome specifice COVID-19 sau confirmate cu COVID-19, nu beneficiază de aceste măsuri de derogare/suspendare temporară a măsurii de carantină.
 2. Persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu beneficiază de aceste măsuri de derogare/suspendare temporară a măsurii de carantină.

 

CONDIȚII:

 1. Persoana carantinată, care nu prezintă simptome specifice COVID-19, se va programa pentru efectuarea unui test RT-PCR la unul din laboratoarele acreditate în ziua a 8-a de carantinare (calculată inclusiv cu prima zi de carantină). Contravaloarea testului RT-PCR va fi suportată de persoana în cauză.
 2. Se solicită la DSP Brașov suspendarea temporară a măsurii de carantinare pentru efectuarea testului RT-PCR (ATENȚIE!!! NU TEST ANTIGEN RAPID) astfel:
 3. Se trimite la DSP Brașov, cu cel puțin 24 de ore înainte de data programării testării RT-PCR, prin e-mail, la adresa: derogari@dspbv.ro, o cerere care va conține:
  • numele şi prenumele solicitantului,
  • codul numeric personal (CNP)
  • domiciliul declarat pentru carantină
  • numărul de telefon al persoanei solicitante
  • denumirea centrului de recoltare/testare la care s-a programat persoana solicitantă și adresa
  • data programării – ziua, luna, anul – și ora programării,
  • mijlocul de transport utilizat pentru deplasare de la domiciliu de carantinare la centrul de recoltare/testare și înapoi, pe cea mai scurtă rută.
 4. Pentru analizarea și verificarea datelor înscrise în cerere se anexează cererii următoarele documente:
  • decizia de carantinare
  • copia după cartea de identitate sau pașaport.
 5. Dacă rezultatul testului RT-PCR este negativ și persoana nu prezintă simptomatologie specifică COVID-19, va transmite la DSP Brașov, prin e-mail la adresa derogari@dspbv.ro, o cerere pentru ieșire din carantină după ziua a 10-a de la data instituirii măsurii de carantinare (începând cu ziua a 11-a) la care se anexează următoarele documente:
  • Rezultatul testului RT-PCR
  • Declarație pe proprie răspundere că persoana solicitantă nu prezintă simptome specifice COVID-19.