PROCEDURĂ PENTRU SUSPENDAREA TEMPORARĂ IN VEDEREA EFECTUARII VACCINULUI

Print Friendly, PDF & Email

PROCEDURĂ PENTRU SUSPENDAREA TEMPORARĂ IN VEDEREA EFECTUARII VACCINULUI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE CARANTINATE CARE NU PREZINTĂ SIMPTOME ASOCIATE COVID-19, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID-19:

 

 EXCEPȚII:

Persoanele confirmate cu COVID-19, NU beneficiază de aceste măsuri de derogare/suspendare temporară a măsurii de carantină.

 

 CONDIȚII:

 1. Persoana carantinată, care nu prezintă simptome specifice COVID-19 și care este programată pentru efectuarea vaccinului solicită la DSP Brașov și CJCCI Brașov suspendarea temporară a măsurii de carantinare pentru efectuarea vaccinului astfel:

a) Se trimite la DSP Brașov și CJCCI Brașov , cu cel puțin 24 de ore înainte de data programării vaccinării, prin e-mail, la adresele: secretariat@dspbv.ro, dspbv@yahoo.com și cjcci.bv@gmail.com, o cerere care va conține:

 • numele și prenumele solicitantului,
 • codul numeric personal (CNP)
 • domiciliul declarat pentru carantină
 • numărul de telefon al persoanei solicitante
 • denumirea si adresa centrului de vaccinare la care s-a programat persoana solicitantă
 • data programării – ziua, luna, anul – și ora programării
 • mijlocul de transport utilizat pentru deplasare de la domiciliu de carantinare la centrul de vaccinare și înapoi, pe cea mai scurtă rută

b) Pentru analizarea și verificarea datelor înscrise în cerere se anexează cererii următoarele documente:

 • decizia de carantinare
 • recipisa programării la vaccinare
 • copia cărții de identitate sau pașaport.