Purtarea mastii

Print Friendly, PDF & Email

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  Nr. 30 din 7 ianuarie 2022

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 1 din 7 ianuarie 2022

ORDIN

privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 170/2022 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile:

5 alin. (2) lit. d), art. 13 și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

5 și 6 din anexa la Hotărârea Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 1/2022 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

 

Art. 1. — (1) Începând cu data de 8.01.2022 se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice închise și deschise.

(2) În înțelesul prezentului ordin sunt considerate neconforme măștile care sunt confecționate din material textil și/sau plastic.

Art. 2. — (1) Se exceptează de la măsura prevăzută la art. 1 următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

b) persoanele care sunt singure în birou;

c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul  slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

e) vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de minimum 3 metri între aceștia și oricare din celelalte persoane din public;

f) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive;

g) persoanele cu dizabilități cognitive.

(2) Persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, după evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot fi exceptate de la măsura prevăzută la art. 1 la locul de muncă.

Art. 3. — Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure, la intrarea în sediu, efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Începând cu data de 8.01.2021 se abrogă Ordinul ministrului  sănătății  și  al   ministrului   afacerilor   interne nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 25 octombrie 2021.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății, Alexandru Rafila

Ministrul afacerilor interne, Lucian Nicolae Bode

 

 

INSTRUCȚIUNI  GENERALE

privind măsurile de igienă

I. Portul măștii

 1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:
  a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
  b) medicii de medicina muncii vor efectua evaluarea de risc și vor stabili condițiile purtării măștii pentru angajații care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, în vederea exceptării acestora de la măsura purtării măștii de protecție de tip medical sau FFP2 la locul de muncă;
  c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).
 2. Utilizarea corectă a măștilor:
  a) măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun
  b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  c) masca de tip medical trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori aceasta s-a umezit ori s-a deteriorat;
  d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun);
  e) după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor;
  f) nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;
  g) în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).

 

II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor

A. Pentru personalul angajat

 1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.
 2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
  a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
  b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);
  c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2—5 minute de repaus;
  d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:

(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;

(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecțiune.

 1. Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă.
 2. Medicul de medicina muncii:
  a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților;
  b) va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (securitatea și sănătatea în muncă);
  c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt și alte zone unde nu este obligatorie masca.

B. Pentru alte persoane decât personalul angajat

 1. Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.
 2. În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.
 3. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.
 4. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:
  a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3°C);
  b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2—5 minute de repaus.

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.

Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.

08.01.2022

Descarcă Ordinul în format pdf…