Inregistrarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu

Print Friendly, PDF & Email

În atenția : Furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu din județul Brașov

Referitor : Ordin Ministerul Sănătății nr. 2520/ 2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu

Prin prezenta vă informăm că a fost publicat Ordinul Ministerul Sănătății nr. 2520/ 2022 pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu.

Documentația conform prevederilor ordinului menționat mai sus, se va depune la sediul Direcției de Sănătate Publică a județului Brașov – mun. Brașov, bdul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, et. 6, ap. 601.

 

Ordinul nr. 2520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu

Anexa nr. 3 – Cerere pentru emiterea / avizarea autorizaţiei de funcţionare pentru furnizarea îngrijirilor la domiciliu

Anexa nr. 4 – Declarația pe propria răspundere pentru furnizarea serviciilohttps://dspbv.ro/r de îngrijiri la domiciliu

Anexa nr.5 – Dotarea minimă obligatorie şi condiţiile de organizare a dihttp://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-tablespeceratului pentru îngrijiri la domiciliu